Benoemingen bij KPN

Den Haag – Na bekendmaking op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KPN, ligt het in het voornemen van de Raad van Commissarissen de heren E. (Eelco) Blok en S. (Stan) Miller per uiterlijk 1 juli 2006 te benoemen tot leden van de Raad van Bestuur van KPN.

Eelco Blok wordt binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de divisie vast. Momenteel is hij als COO verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van die divisie. Hij ontvangt een basissalaris van EUR 450.000, een bonus van maximaal 100% van het basissalaris en een aandelenpakket, waarbij jaarlijks op basis van prestatie aandelen toegekend kunnen worden tot een maximale waarde van 120% van het basissalaris. Dit aandelenpakket kan pas na 5 jaar verzilverd worden. Bij beëindiging van het dienstverband wordt één jaar salaris vergoed.

Stan Miller, thans CEO van de internationale mobiele activiteiten van KPN, zal die verantwoordelijkheid ook in de Raad van Bestuur op zich nemen. In zijn honorering komt geen verandering. Zijn basissalaris bedraagt EUR 600.000, verder een bonus van maximaal 150%, met daarnaast een lange termijn bonus, eenmalig uitkeerbaar na drie jaar, van maximaal EUR 5 miljoen, afhankelijk van waardecreatie bij BASE en E-Plus. De beëindigingvergoeding bedraagt twee vaste jaarsalarissen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kon zich verder vinden in het voorstel om de heer D.I. (Durk) Jager te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

Voorts heeft de vergadering de jaarrekening 2005 goedgekeurd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders ging niet akkoord met het voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen voor de uitgifte van preferente aandelen B, om die te plaatsen bij de Stichting Bescherming KPN, bijvoorbeeld in het geval van een overnamebod.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke KPN N.V