Prima resultaat 2005 Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam – Het netto resultaat van het Havenbedrijf over 2005 bedraagt € 72 miljoen. Dat ligt ongeveer € 14 miljoen boven het resultaat dat het Havenbedrijf de afgelopen jaren boekte. Belangrijkste redenen voor het prima resultaat zijn de toename van de inkomsten door de groei van de overslag en de uitgifte van terreinen, terwijl de uitgaven minder hard stegen.

Het Havenbedrijf stelt de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor het volledige netto resultaat van € 72 miljoen als dividend uit te keren aan zijn enige aandeelhouder in 2005, de gemeente Rotterdam. Dat is conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de Staat als toetredende aandeelhouder. De Raad van Commissarissen heeft op 29 maart 2006 ingestemd met de jaarrekening.

De netto opbrengsten uit havengelden en verhuur van terreinen namen toe met € 27 miljoen.
Het totaal van de bedrijfsopbrengsten bedroeg € 440 miljoen en is nagenoeg gelijk aan 2004
(€ 442 miljoen). Dit wordt verklaard door een éénmalige bate van € 25 miljoen in 2004 als gevolg van verkoop van opslagcapaciteit voor verontreinigde baggerspecie in de Slufter. Gemiddeld nemen de bedrijfsopbrengsten over de afgelopen vijf jaar met zo’n € 15 miljoen per jaar toe.

De overige bedrijfslasten bevinden zich de afgelopen vijf jaar op een stabiel niveau van zo’n € 130 miljoen per jaar. Uitzondering in deze reeks is 2004, vanwege voorzieningen die dat jaar genomen werden in verband met de RDM-affaire.

Het Havenbedrijf investeerde in 2005 € 135 miljoen. Dat is € 20 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het Havenbedrijf stootte zes groepsmaatschappijen en vijf deelnemingen af die niet meer tot de kernactiviteiten worden gerekend. Er zijn geen nieuwe deelnemingen aangegaan.

Het Havenbedrijf verwacht dat het netto resultaat in 2006 verder toeneemt en boven de € 72 miljoen van 2005 uitkomt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)