Akkoord cao railinfra 2005 – 2007

Odijk – Op 24 februari 2006 hebben de vakbonden, waaronder de Hout- en Bouwbond CNV een hernieuwd cao-akkoord met de werkgevers in de Railinfrastructuur bereikt.

Waarom een nieuw akkoord?
In mei 2005 is een meerjarige cao afgesproken met daarin een afspraak over Arbeidstijdenmanagement (ATM) en de bereikbaarheidsdiensten. Daarin is afgesproken dat reisuren, tijdcompensatie en 32 roostervrije uren gebruikt mochten worden om diensten aan te vullen van 6 naar 8 uur. De invoering van ATM was voorzien op 1 oktober 2005. De tijd tussen mei 2005 en 1 oktober 2005 zou gebruikt worden om afspraken te maken over de volgorde. In die periode is lang gesproken over de volgorde en de inkomenseffecten.
Na veel overleg kwam er uiteindelijk in december 2005 een principe-akkoord uit de bus op beide punten: ATM en Bereikbaarheidsdiensten. In voorlichtingsbijeenkomsten werd het akkoord over ATM en Bereikbaarheidsdiensten uitgelegd. In die bijeenkomsten bleek dat de leden van alle bonden de voorstellen niet zagen zitten. Het ATM-akkoord was daarmee van tafel.

De werkgevers maakten vervolgens gebruik van de ontbindende voorwaarde uit de cao-afspraak van 2005. Daarin staat dat als ATM niet tot een bevredigende afspraak leidt, er opnieuw over de cao 2005 – 2007 onderhandeld moet worden. Deze nieuwe onderhandelingen gingen over de punten loonsverhoging, looptijd en ATM. In de tussentijd waren de werkgevers niet bereid om de lonen te verhogen. Dat hebben we gemerkt. De loonsverhoging van 2,25% per 1 januari 2006 ging niet door. De structurele salarisverhoging van 0,15% in ruil voor de afschaffing van de vakantiebon ging wel gewoon door per 1 januari 2006.

De vakbonden hebben in januari 2006 de onderhandelingen met de werkgevers over de cao 2005 – 2007 heropend. Op 24 februari 2006 is er nieuw principe-akkoord bereikt. Wat staat daar in?

De looptijd
de looptijd van de cao 2005 – 2007 is verlengd van periode 9 naar periode 13 van 2007

Het loon

 • 2,25% per periode 4 van 2006
 • €350,- eenmalig periode 4 van 2006
 • 0,15% per 1 januari 2006 (compensatie VRS)
 • 2,0% per periode 4 van 2007
 • eenmalige uitkering voor levensloop van 0,75% van 13 x het periodeloon per periode 13 van 2006

Levensloop

 • als je zelf minimaal €25,- per maand in de levensloopregeling stort in 2006, een eenmalige extra bijdrage van € 100,-
 • bij inleg van minimaal € 200,- per jaar in de levensloop gedurende 7 jaar een extra rendement van 1%

Bereikbaarheidsdiensten
De oude afspraak over de bereikbaarheidsdiensten is van de baan. Daarvoor in de plaats is een studie afgesproken naar de mogelijkheden om de vergoedingen- en de vrijetijdsafspraken voor bereikbaarheid aan te passen. Uitgangspunt bij deze studie is dat het kostenneutraal moet zijn. Het is dus geen bezuiniging.

ATM

 • Vanaf periode 4 in 2006 maximaal 2 uren per dienst inleggen uit tijdscompensatie, reisuren en de roostervrije uren (max. 32) tot 8 uur. Deze volgorde is dwingend.
 • Geldt alleen bij de vooraf ingeplande diensten (harde planning) van 6 of 7 uur.
 • Alleen inleg mogelijk uit ATM-uren die nog niet zijn uitbetaald of opgenomen.
 • Ook ATM-uren die later in dezelfde week nog worden opgebouwd mogen worden gebruikt.
 • Reisuren en tijdscompensatie uren van latere weken mogen niet gebruikt worden om aan te vullen.
 • Heb je geen of te weinig tegoed aan ATM-uren dan is het risico voor je werkgever.
 • Bij gebruik van een reisuur of tijdscompensatieuur voor de aanvulling naar 8 uur wordt voor dit uur het normale uurloon inclusief eventuele toeslagen uitbetaald.
 • Bij harde planning van 8 uur mag er niet worden aangevuld ook al is voor het werk slechts 6 uur nodig.
 • Bij een harde planning vooraf van 6 of 7 uur, terwijl het werk 8 uur duurt, gaan de van te voren ingeplande ATM-uren terug naar je eigen uren tegoed.
 • De inkomensachteruitgang mag in 2006 en 2007 niet meer bedragen dan 1,5% (peildatum in dienst: 31 december 2005). Is het meer, dan krijg je dat aan het eind van het jaar terug.
 • Op je loonstrook per periode wordt vermeld hoeveel en welke ATM-uren er voor de aanvulling gebruikt zijn. Je kunt het dus zelf controleren.

Alle andere afspraken uit de cao 2005 – 2007 blijven in tact.

De Hout- en Bouwbond CNV is van mening dat er nu een goed akkoord ligt. Een akkoord met plussen en minnen. De minnen zitten in de afschaffing VRS en de invoering van ATM. De plussen zijn: een totale structurele loonsverhoging van 4,55% in twee jaar, verbetering van het pensioen en een verlaging van de premie met 1,8%, een werkgelegenheidsgarantie, een goede overgangsregeling FLO, een goed ouderenbeleid en een goede levensloopregeling. De voordelen wegen zeker op tegen de nadelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hout- en Bouwbond CNV