Kamervragen exploitatie Betuweroute

kamervragen exploitatie

Barendrecht – Op dinsdag 14 februari 2004 komen de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat bijeen voor het Algemeen Overleg. Zij bespreken die dag het plan van het consortium dat de Betuweroute wil exploiteren, de Green Tulip Railway Company (GTRC). Dat consortium bestaat uit Prorail, Babcock & Brown Towrail en het Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijf. De minister en GTRC hebben medio januari 2006 een intentieverklaring ondertekend waarin de afspraken rondom de exploitatie staan. De minister heeft de intentieverklaring voorgelegd aan de Kamer. Eerder is al bepaald dat de minister pas daarna een definitieve beslissing neemt over de exploitatie.

Vanuit de Kamer zijn de nodige vragen gekomen over de intentieverklaring en de toekomst van de Betuweroute. Die vragen betreffen de risicoverdeling tussen Staat en GTRC, de kosten voor de Staat en de tarieven die vervoerders gaan betalen voor transport over de goederenspoorlijn.

De kamervragen zijn hier terug te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute