Partijen tekenen bestuursovereenkomst Zuidas-Dok

Den Haag – Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam hebben in een bestuursovereenkomst eerder gemaakte afspraken bekrachtigd over de procedures rond de oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming. Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld de financiële bijdragen van de partijen en het benodigde prospectus voor de Zuidas-Dok Onderneming. De bestuursovereenkomst is getekend door minister Dekker (VROM), minister Peijs (VenW), minister Zalm (Financiën), burgemeester Cohen en wethouder Stadig (gemeente Amsterdam), Gedeputeerde Mooij van de provincie Noord Holland en mevrouw Blankers-Kasbergen, lid van het dagelijks bestuur van ROA.

Afspraken zijn vastgelegd over de procedures rond de vaststelling van het prospectus voor de aanbesteding van aandelen in de Zuidas-Dok Onderneming. Ook de onderwerpen die in het prospectus geregeld moeten worden, zijn in deze overeenkomst vastgelegd, zoals het financieel perspectief en de structuur van de onderneming.
De bestuursovereenkomst wordt in februari voorgelegd aan de commissie van de gemeenteraad Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Het Rijk zal de Tweede Kamer informeren over de ontwikkelingen rond de Zuidas-Dok Onderneming.

Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben september 2005 vijf financiële instellingen geselecteerd voor mogelijke deelname aan de Zuidas-Dok onderneming. Het gaat om (in alfabetische volgorde): ABNAMRO Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Fortis Bank, ING Real Estate en Rabobank Nederland. De fase van het daadwerkelijk rekenen en tekenen is in het najaar van 2005 begonnen, en wordt in gezamenlijkheid door publieke en private partijen doorlopen. Het prospectus vormt de basis voor inschrijving op het aandelenkapitaal van de Zuidas-Dok onderneming.
Het resultaat van de inschrijving voor deelname aan de Zuidas-Dok onderneming en de vooraf getoonde bereidheid van marktpartijen voor afname van de grond, zal beslissend zijn voor het definitieve besluit over de uitvoering van het Zuidas-Dok, waarbij de infrastructuur ondergronds wordt aangelegd (dokmodel). Dat besluit valt naar verwachting begin 2007.

In februari 2005 maakten de publieke partijen al de afspraak om de businesscase voor de Zuidas voldoende sluitend te maken voor het dokmodel. De totale investering voor de Zuidas-Dok bedraagt circa 2 miljard euro over een periode van ruim twintig jaar. De uiteindelijke investeringen die marktpartijen zullen gaan doen boven op dit bedrag, bedragen circa 3 á 4 miljard euro voor een vastgoedprogramma van circa 1 miljoen vierkante meter. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd welke financiële bijdragen van partijen wordt verwacht. De gemeente draagt circa 400 miljoen euro bij. Het Rijk circa 500 miljoen euro. Het grootste gedeelte daarvan, ongeveer 400 miljoen, draagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) bij. Het ministerie van VROM investeert 100 miljoen euro. De provincie Noord-Holland draagt 75 miljoen euro bij. Daarnaast onderschrijft ook het ROA de ontwikkeling die met het Project Zuidas-Dok wordt beoogd. Partijen gaan uit van een subsidiebijdrage van 50 miljoen euro.
De Zuidas is één van de zes nieuwe sleutelprojecten; dit zijn nationale projecten op en rond de stations van de hogesnelheidslijn. De Zuidas zal uitgroeien tot een multifunctioneel zakencentrum waarmee Nederland zijn internationale positie versterkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM