ProRail brengt Netverklaring 2007 uit

Utrecht – Woensdag 1 februari 2006 heeft spoorinfrabeheerder ProRail de Netverklaring 2007 uitgegeven. De Netverklaring geeft alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft om op het Nederlandse spoorwegnet te rijden. Bovendien wordt de weg van aanvraag van spoorcapaciteit tot het gebruik ervan toegelicht.

HSL-Zuid en Betuweroute
In 2007 komen er na jaren van bouwen twee nieuwe spoorlijnen bij: de HSL-Zuid (de trajecten Hoofddorp-Rotterdam en Rotterdam Lombardijen-Hazeldonk) en de Betuweroute (het traject Kijfhoek-Zevenaar). De Minister heeft toegezegd het beheer van de infrastructuur van de HSL-Zuid onder te brengen in de beheerconcessie van ProRail. Voor de Betuweroute is de concessieverlening nog onderwerp van politiek overleg.
Om de spoorwegondernemingen nu al duidelijkheid te geven over de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe spoorlijnen is de informatie over de HSL-Zuid en Betuweroute al opgenomen in de Netverklaring 2007 van ProRail, onder voorbehoud van de formele besluitvorming.

Gebruiksvergoedingen
ProRail heeft op verzoek van de Minister (en onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring) een kortingsregeling voor de gebruiksvergoedingen ontworpen. Deze kortingsregeling is een overgangsmaatregel naar een situatie waarin de kosten van het gebruik van het spoor volgens de Europese regelgeving worden doorberekend aan de gebruikers. De nu gepresenteerde en non-discriminatoir toepasbare overgangsmaatregel geeft in 2007 een korting op het tonkilometertarief voor treinen zwaarder dan 750 ton. In latere jaren wordt deze grens op hogere waarden gelegd, zodat steeds minder treinen korting krijgen. Met deze overgangsmaatregel wordt tegemoet gekomen aan de vrees dat door de abrupte stijging van de tarieven zware treinen niet meer rendabel te exploiteren zouden zijn.

Gegeven de situatie met de concessieverlening geeft de Netverklaring 2007 nog geen specifieke tarieven voor de gebruiksvergoeding op de Betuweroute en de HSL-Zuid.
De Vervoerkamer NMa behandelt nog een klacht die spoorwegondernemingen eind 2005 hebben ingediend tegen de door ProRail gevraagde gebruiksvergoedingen. De uitspraak op die klacht kan ook gevolgen hebben voor de gebruiksvergoedingssystematiek en -tarieven in 2007.

Voortgaand overleg
Bij het aangaan van de Toegangsovereenkomsten 2006 in december 2005 hebben de spoorwegondernemingen met ProRail afgesproken om verder te overleggen over regelingen uit de Toegangsovereenkomst. Het gaat daarbij om bepalingen en regelingen die niet of niet goed uitvoerbaar zijn. Als de uitkomst van dit overleg daartoe aanleding geeft zal ProRail aanvullingen op de Netverklaring 2007 uitgaven. Ook zal ProRail in de loop van dit jaar overleg voeren met de spoorwegonderneming over de kwaliteit en prestaties die ProRail in 2007 gaat aanbieden. Dat overleg moet de input opleveren voor de subsidieaanvraag voor de begroting 2007 die ProRail gaat indienen.

Aanvulling Netverklaring 2006
Tegelijk met de Netverklaring 2007 wordt ook Aanvulling nummer 2 op de Netverklaring 2006 uitgegeven. Deze Aanvulling betreft de uitwerking van gewijzigde wetgeving en ook informatie uit het Beheerplan 2006.

Meer informatie over:
– HSL-Zuid en Betuweroute
– Gebruiksvergoedingen
– Voortgaand overleg met spoorwegondernemingen
– Aanvulling Netverklaring 2006
en de Netverklaring vindt u op www.prorail.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail