VROM investeert 2,8 mln in project Markoevers Breda

Den Haag – Voor de uitvoering van het project Markoevers in Breda trekt minister Dekker (VROM) 2,8 miljoen euro uit. De ingrediënten van het project – centrumvorming, functiemenging en intensief ruimtegebruik – sluiten aan bij het ruimtelijk beleid van minister Dekker.

Aan de oevers van de Mark komen nieuwe kantoren en duizenden nieuwe woningen. In het aangrenzende Stationskwartier komt een hypermoderne OV-terminal. De bijdrage voor Breda komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie.

De oevers van de Mark liggen vlakbij het station en zorgen voor een verbinding met de binnenstad. Het deelgebied Markoevers wordt intensief bebouwd met nieuwe kantoren en dure en middeldure woningen. Ook is plaats ingeruimd voor onderwijsinstellingen, culturele en sociaal-culturele voorzieningen.

Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Bij de toekenning van geld is de voorwaarde dat plannen de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget.

Zie ook Dossier BIRK

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM