Imtech verwacht hogere autonome groei vanaf 2006

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) heeft het jaar 2005 conform verwachting afgesloten. De EBITA over 2005 zal op een hoger niveau uitkomen dan in 2004. Over het jaar 2006 is Imtech positief. Vanaf 2006 zal Imtech – mede als gevolg van een betere kwaliteit van de orderportefeuille én de bereikte samenstelling van het activiteitenpallet in Europa – een naar verwachting hogere autonome groei van de EBITA bereiken. Dit meldde dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur, in zijn nieuwjaarstoespraak voor medewerkers.

Imtech bevestigt hiermee de in maart 2005 (publicatie jaarcijfers 2004) gegeven en in augustus 2005 (publicatie halfjaarcijfers 2005) herhaalde vooruitzichten van verdere groei van het bedrijfsresultaat in het jaar 2005.

In zijn speech blikte René van der Bruggen terug naar het verleden: ‘in de periode tot en met 2002 kenmerkte Imtech zich door jaarlijkse substantiële groei, zowel autonoom als door middel van overnames. Mede als gevolg van gunstige marktomstandigheden bedroeg de autonome groei in die periode vijf tot tien procent op jaarbasis. In 2002 begonnen de economische omstandigheden in een aantal voor ons relevante markten te haperen. Als gevolg hiervan nam het autonome groeipercentage van Imtech af. In 2006 verwacht Imtech het keerpunt bereikt te hebben en voorziet een herstel van de autonome groei naar de niveaus van voor 2003.’

Van der Bruggen benadrukte dat: ‘de kwaliteit van de orderportefeuille ultimo 2005 over de hele breedte beter is dan die van vorig jaar. Dit heeft mede te maken met de implementatie van de strategie die leidt tot een steeds hogere toegevoegde waarde met bijbehorende hogere marges.’ Naar verwachting zal de orderportefeuille ultimo 2005 een niveau bereiken van circa 2,3 miljard euro, een toename van 10% ten opzichte van 2004 (2,1 miljard euro), waarvan een substantieel deel autonoom.

In 2005 werd met succes gewerkt aan verdere positieversterking van Imtech als een sterke Europese speler in de markt van technische dienstverlening. De volgende bedrijven en activiteiten werden overgenomen:
– in Spanje: de industriële technische dienstverlener Mavisa;
– in de UK: de technische dienstverlener Goodmarriott & Hursthouse;
– in de Benelux: de Belgische technische dienstverlener Synerco, diverse onderhoudscontracten in de Belgische inframarkt en de maintenance-activiteiten van ABB Building Services in Luxemburg.

Op basis van de progressie in het afgelopen jaar en de mogelijkheden om de Imtech-strategie voor verdere groei uit te voeren, bestaat het voornemen een dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te doen van 1,07 euro in contanten per gewoon aandeel. Dit dividendvoorstel is gelijk aan voorgaande jaren.

Op 28 februari 2006 zal Imtech de jaarcijfers over 2005 publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.