Rotterdamse haven blijft uitstekend draaien

Rotterdam – In 2005 is in de Rotterdamse haven 369 miljoen ton goederen overgeslagen, bijna 5% meer dan in 2004, en een nieuw record. De afvoer nam sterker toe dan de aanvoer, respectievelijk 9% en 3% en het stukgoed groeide met 7%, bijna dubbel zoveel als het massagoed. Ertsen en schroot (-5%), ruwe olie (-1%) roll on /roll off (-9%) en overig stukgoed (-3%) werden minder aan- en afgevoerd. De overslag van agribulk (+1%), kolen (+7%), overig droog massagoed (+4%), overig nat massagoed (+4%), minerale olie producten (+27%) en containers (+10%) was daarentegen sterk positief. In aantallen nam de containeroverslag met ruim 12% toe tot 9,3 miljoen TEU (20-voets eenheden).

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Het gaat uitstekend met de haven. De hoogste overslagprognoses worden gehaald of zelfs nog overtroffen. De investeringen ontwikkelen zich naar een bijna ‘Aziatisch’ niveau. De toegevoegde waarde neemt sterk toe en datzelfde geldt voor de functionaliteit van de haven voor de Nederlandse en Europese economie. De florerende overslag in het afgelopen jaar steunt op de containers, met weer een miljoen eenheden erbij, en op een kwart meer minerale olieproducten. Hiervoor is Rotterdam nu al het mondiale draaipunt, met als ‘vleugels’ Rusland en het Midden-Oosten. Deze gebieden bieden ons nog veel perspectief en hebben dan ook een belangrijke positie in onze commerciële strategie en die van bedrijven in de haven.

Mijn overslagprognose voor het komende jaar is realistisch-optimistisch. Het wordt een hele klus om het niveau in vooral de sector olieproducten vast te houden. Aan de andere kant ontwikkelen de macro-economische groeiverwachtingen zich steeds gunstiger. We mogen tevreden zijn als de overslag daar ongeveer gelijke tred mee houdt, zeg een procent of drie a vier”.

Droog massagoed
De totale hoeveelheid droog massagoed bleef stabiel op bijna 90 mln. ton. De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) ligt voor het derde jaar rond de 10,7 miljoen ton. Het afgelopen jaar is de import iets gedaald door de ontregeling van havens in de Golf van Mexico door orkanen. Kwantitatief belangijker is het teruglopen van de import van tapioca omdat de Thai meer naar China exporteren. De export van Europese (interventie)granen, aangevoerd per trein, via Rotterdam nam echter sterk toe.

Er werd 1,7 mln. ton meer kolen behandeld. De vraag van de belangrijkste afnemers, de Nederlandse en Duitse energiecentrales, daalde. Hier staat tegenover dat de terminal van EECV meer cokeskolen oversloeg, voor de staalproductie. Een deel van de cokes kwam uit ons omringende havens.

De overslag van ertsen en schroot daalde met 5% tot 40 mln. ton. In de loop van het jaar hebben de Europese staalfabrieken hun productie tijdelijk verminderd vanwege oplopende voorraden en om de staalprijs te ondersteunen. Naast een lagere import van erts, liep ook de export van schroot terug door de grotere vraag van de Europese electrostaalfabrieken.

Het overig droog massagoed blijft de opgaande lijn vasthouden met dit jaar een toename van 4% tot 12 mln. ton. Ondanks de druk op de maakindustrie blijft er voor de productie van staal, metalen, papier en chemie veel vraag naar ertsen, mineralen en concentraten. Vooral de overslag boord-boord op de boeispannen nam toe, dankzij de hogere frequentie van ‘parceldiensten’ uit China en Zuid-Afrika.

Nat massagoed
Het totale volume steeg met 6% tot 170 mln. ton. De aanvoer van ruwe olie daalde iets, -1% tot 100 mln. ton, ten opzichte van het bijzonder goede voorgaande jaar. De vraag naar olieproducten is groot en de raffinagemarges zijn goed. Deze fundamentele factoren houden de aanvoer van ruwe olie op een hoog niveau van 100 mln. ton of meer. Fluctuaties ontstaan voornamelijk door onderhoudsstops. Hiervoor lagen dit jaar Total Antwerpen en Nerefco enige tijd stil. Shell Pernis kende een ongeplande stop.

De aanvoer van olieproducten groeide met 24% tot 28 mln. ton en de afvoer met 36% tot ruim 15 mln. In totaal werd 42 mln. ton (+27%) behandeld. De aanvoer van (stook)olie uit Rusland, waarin Rotterdam een marktaandeel heeft van zo’n 80%, is weer toegenomen. Een groter deel dan gewoonlijk is doorgevoerd naar Azie. Hiervoor werden dit jaar maar liefst 13 VLCC’s ingezet. Ook de import van lichtere producten zoals kerosine uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten zit voorlopig in de lift. In West-Europa is er al een structureel tekort en steeds meer raffinagecapaciteit wordt in het Midden-Oosten geconcentreerd.

De overslag van overig nat massagoed, meest basischemicalien, is toegenomen met 4% tot 27 mln. ton (afvoer -4%, aanvoer +9%). Het wat lagere exportvolume (de prijzen stegen) van de chemie werd meer dan goedgemaakt door de klimmende import van ‘nieuwe’ en veelal ‘groene’ producten. Dit zijn raapzaadolie (voor biodiesel), ethanol (vanuit Brazilie, naar Zweden en Engeland), ETBE en palmolie. De palmolie komt met name uit Maleisie en Indonesie en wordt sinds de herfst ook geraffineerd in Rotterdam (Loders Croklaan, Maasvlakte). Palmolie wordt gebruikt in voedingsmiddelen, in de chemische industrie bijvoorbeeld als o.a. verharder en als groene brandstof in energiecentrales.

Stukgoed
De stukgoedsector had een goed jaar met een toename van dik 7 mln. ton (+7%) tot 110 mln. ton. Dit is te danken aan de veel grotere aanvoer (+11%) en afvoer (+10%) van containers. In gewicht groeide de overslag met 9 mln. ton tot 91 mln. ton. In aantallen was dit 12% tot 9,3 mln. TEU (+1.000.000). Drijvende krachten hierachter blijven het Verre Oosten, Zuid-Amerika en het Baltisch gebied, in het bijzonder Rusland. In het begin van het jaar was de groei nog zeer hoog, o.a. door de toevloed van textiel, om geleidelijk af te zwakken. Het lijkt er op dat deze (verwachtte) ontwikkeling vooral een gevolg is van de macro-economische omstandigheden. De ruimere beschikbaarheid van overslagcapaciteit elders in Noordwest-Europa, heeft tot nu toe een beperkt effect.

Het roll-on / roll-off vervoer liep met 9% terug tot 10 mln. ton. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de omzetting van een Seawheel roro-dienst, in een containerdienst. De toenemende populariteit van containervervoer op ro/ro schepen is een trend.

De andere ferrybedrijven draaiden licht positief. Duidelijk positief is de ontwikkeling van de overslag van auto’s bij RCT en die van papier (op cassettes).

Het overig stukgoed leverde iets in van de winst van vorig jaar: -3% tot 8,6 mln. ton. De daling zit grotendeels bij de uitgaande lading en in het lashtransport. Hiernaast werden, onder de samenwerkingsovereenkomst Seabrex-Kloosterboer, enkele schepen met fruit in Vlissingen gelost. De overslag van staal- en woudproducten ontwikkelde zich goed.
Via www.portofrotterdam.com kunt u de volgende stukken downloaden:
Goederenoverslag in de haven van Rotterdam, jan.-dec. 2004-2005 (PDF, 88 kb)
Totale goederenoverslag in de haven van Rotterdam, tijdreeks (PDF, 86 kB)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)