IVW: Verhoging inspectietarieven 2006

Den Haag – De Inspectie Verkeer en Waterstaat verhoogt de tarieven per 1 januari 2006 met vijf procent. De nieuwe tarieven zijn op 20 december 2-005 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 247, pag. 57).

Het percentage van vijf procent is opgebouwd uit circa twee procent inflatie en drie procent toename om tot meer kostendekkende tarieven te komen. Tarieven die reeds het kostprijsniveau hebben bereikt worden alleen met het inflatiepercentage verhoogd.

De tariefverhoging geldt voor de volgende regelingen:

Regeling voor vergoedingen documenten Wet Personenvervoer 2000
Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet
Regeling tarieven scheepvaart 2005
Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk
Tarievenregeling vervoer gevaarlijke stoffen
Regeling vergoedingen binnenvaart 2005
Regeling tarieven vrijwillige dienstverlening Divisie Scheepvaart 2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)