Amsterdam krijgt nieuwe metro’s

Amsterdam – Alle Amsterdamse metrostellen zullen vanaf 2008 worden vervangen en tegelijkertijd met het nieuwe materieel voor de Noord/Zuidlijn worden aangeschaft. De oude metrolijn en de nieuwe Noord/Zuidlijn krijgen in principe dezelfde metrostellen. Het College van B&W heeft hiertoe besloten en tevens eisen gesteld aan het nieuwe materieel.

Wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur): “Het nieuwe materieel zal de kwaliteit van het reizen met de metro aanzienlijk verbeteren: Het is veiliger, comfortabeler, overzichtelijker en makkelijker schoon te houden. Anders dan het huidige materieel, moet het nieuwe materieel ook na 30 jaar nog goed mee kunnen. Bij de aanschaf gaan we uit van ‘proven technology’: materieel dat ook elders in het buitenland bewezen heeft het goed te doen.”

Planning en aantallen
Het huidige materieel moet worden vervangen omdat het 30 jaar oud en bijna aan het eind van zijn levensduur is. Het nieuwe materieel zal vanaf 2008 instromen. Het nieuwe materieel van de Noord/Zuidlijn zal vanaf najaar 2010 instromen en medio 2012 in exploitatie worden genomen. Beide worden gezamenlijk aanbesteed, hetgeen aanzienlijke prijsvoordelen zal opleveren.

Naar verwachting gaat het om in totaal ongeveer 150 wagons. Het bedrag dat met deze aanschaf is gemoeid ligt tussen de 150 en 300 miljoen euro. De gemeente Amsterdam wordt eigenaar van het nieuwe materieel.

Strategisch Programma van Eisen
Voor beide lijnen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van één soort materieel. Dit geeft voordelen bij de aanschaf, de inzet en de exploitatie. In het Strategisch Programma van Eisen Metromaterieel (SPvE, gezamenlijk opgesteld door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en het GVB) wordt op hoofdlijnen bepaald waaraan het metromaterieel moet voldoen. Bovendien zorgt het programma ervoor dat beide aanschaftrajecten inhoudelijk en in de tijd op elkaar worden afgestemd.

Langsbanken en doorloopconfiguratie
Het college heeft in het SpvE de voorkeur uitgesproken voor een ontwerp waarbij reizigers de hele metrotrein door kunnen lopen (doorloopconfiguratie) en met langsbanken (stoelen in de lengterichting van het voertuig).

Beide aspecten zijn van groot belang voor de capaciteit (er kunnen meer mensen in de metrostellen) en voor de sociale veiligheid: Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat mensen zich veel veiliger voelen als ze elkaar kunnen aankijken en de gehele trein kunnen overzien. In het SPvE zijn ook belangrijke effecten wat betreft fysieke veiligheid opgenomen, zoals de brandveiligheid en het aantal deuren.

Onbemand rijden
Bij de aanschaf van het nieuwe materieel wordt er rekening mee gehouden dat er mogelijk in de toekomst onbemand gereden zal worden in de Amsterdamse metro’s. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden en de voor- en nadelen van onbemand rijden.

Behandeling in de raadscommissie op 25 januari 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam