Zeeuwse haven blijft groeien

Terneuzen – De goederenoverslag in de haven van Terneuzen en Vlissingen is gestegen met circa 2%. In 2005 is 30,4 miljoen ton via zeevaart overgeslagen. In 2005 heeft Zeeland Seaports ruim 50 hectare grond uitgegeven voor de uitbreiding van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven. Het bedrijfsresultaat van 2005 bedraagt circa 4 miljoen euro.

In 2005 werd er circa 30,4 miljoen ton overgeslagen, waarvan 16,2 miljoen ton in Vlissingen en 14,2 miljoen ton in Terneuzen. In Vlissingen is in 2005 circa 5% meer goederen overgeslagen ten opzichte van het voorgaande jaar. In Terneuzen zien we een lichte daling (-2%). De goederenoverslag van Terneuzen laat de laatste jaren een aantal pieken zien. Met name 2004 was een uitzonderlijk goed jaar, waardoor het resultaat van 2005 ten opzichte van het vorige jaar terug valt. Overall is bij de goederenoverslag in Terneuzen de afgelopen 10 jaar een stijging waarneembaar.

Een opmerkelijke groei zien we met name in de landbouwproducten (ca. +430.000 ton). De overslag van de goederensoorten voedingsproducten en meststoffen daalde licht (respectievelijk 140.000 en 110.000 ton).

In 2005 is er circa 29,6 miljoen ton via de binnenvaart overgeslagen. In 2004 was dit 25,5 miljoen ton. Deze groei is deels autonoom door een groeiende vraag naar aardolieproducten en deels het gevolg van het feit dat in 2004 minder werd overgeslagen als gevolg van onderhoudsstop bij een Vlissings bedrijf.

Bedrijfsresultaat
In 2005 zijn zowel kosten als opbrengsten gestegen. Het geconsolideerde netto resultaat van Zeeland Seaports voor het boekjaar 2005 uit normale bedrijfsvoering bedraagt naar verwachting circa 4 miljoen euro. In 2004 werd een netto resultaat van circa 6,8 miljoen euro behaald. De daling van het bedrijfsresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het ten laste van de resultatenrekening moeten nemen van de renteverliezen op de voorraad bouwgronden alsmede ten gevolge een verhoogde dotatie ten gunste van de bestaande onderhoudsvoorziening. De inkomsten uit haven- en kadegeld laten een groei zien van 1 miljoen euro.

Nieuwe bedrijven
In oktober 2005 heeft de joint-venture Sea-invest / Zuidnatie bekend gemaakt een multipurpose terminal, voor diverse vormen van goederenoverslag, te gaan bouwen in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. De nieuwe terminal krijgt een oppervlakte van 53 hectare met een diepzeekade van 900 meter en een short-seakade van 250 meter. De diepzeekade wordt ingericht voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter. De nieuwe terminal zal direct werk bieden aan 80-100 mensen.

In 2005 is Oiltanking Terneuzen BV van start gegaan op het Valuepark Terneuzen. De nieuwe tankterminal bestaat uit 24 tanks met een totale capaciteit van 156.000m3. Het Zwitserse Bertschi is gestart met de bouw van een railterminal op de ‘Mosselbanken’ nabij Oiltanking.

Tevens heeft Outokumpu haar productiecapaciteit uitgebreid en is Nedalco van start gegaan met haar activiteiten in de Ghellinckpolder. CdMV (Cobelfret) heeft in 2005 een PDI-centrum in gebruik genomen en bekend gemaakt haar bestaande terrein uit te willen breiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports