KNV: Europese tolheffing uniform

Den Haag – Goederenvervoer is tevreden over het bereikte akkoord over de Europese wetgeving inzake tolheffing, waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd. Een volgende noodzakelijke stap is dat Europa een uniform systeem van tolheffing moet nastreven, voor alle vervoerssoorten aldus de organisatie van beroepsvervoerders.

In het akkoord staat dat Europese landen hooguit de infrastructuurkosten mogen doorberekenen en dat vervuilende vrachtwagens meer moeten gaan betalen dan schonere vrachtauto’s. KNV Goederenvervoer onderschrijft het principe dat de infrastructuur – en op termijn milieukosten – bepalend zijn voor de hoogte van de tolheffingen en dat op dat vlak de willekeur verdwijnt.

KNV Goederenvervoer pleit er bij deze gelegenheid voor dat er nu op Europees niveau wordt gestreefd naar verdere uniformisering van tolheffingen en systemen. De wildgroei aan heffingen en systemen leidt tot onnodige vertragingen en tot onnodige administratieve lasten. Daarnaast is in de chauffeurscabine maar beperkt plaats voor verschillende vignetten en tolkastjes.

Tegelijk moet binnen Europa ook de vraag worden gesteld of het terecht is dat alleen vrachtauto’s tol moeten betalen. KNV Goederenvervoer is geen voorstander van het alleen beprijzen van het vrachtvervoer. Goederentransport is bij lange na niet de enige gebruiker van de weginfrastructuur en heeft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de particuliere automobilist – vaak geen alternatief dan het op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats rijden. Tolheffing dient niet te worden aangewend om het beroepsvervoer over een traject te ontmoedigen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)