Beprijzing wegvervoer kan sneller en goedkoper

Delft – Op 22 november 2005 heeft Connekt de uitgave ‘Beprijzing, Antwoorden op veel gestelde vragen’ aangeboden aan de woordvoerders Verkeer in de Tweede Kamer. In deze Connekt-uitgave wordt de stand van zaken op het gebied van beprijzing van het wegverkeer beschreven. Er wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn voor de weggebruiker, welke financiële aspecten er aan vastzitten, welke manier van organisatie en invoering gekozen kan worden en daarnaast wordt gekeken naar nieuwe invalshoeken van beprijzing.

De voornaamste conclusie is, dat beprijzing van wegvervoer aanzienlijk sneller en goedkoper kan worden ingevoerd dan velen denken.

De uitgave is samengesteld uit bijdragen uit het netwerk van Connekt en de bevindingen van het breed gedragen eindrapport van het nationaal platform ‘Anders betalen voor Mobiliteit’. Connekt directeur Nico Anten geeft aan dat ‘het nu aan de politiek en de samenleving is om deze verzamelde kennis voortvarend aan te wenden.

U kunt het boekje ‘Beprijzing, Antwoorden op veel gestelde vragen’ telefonisch aanvragen bij Connekt: 015 – 251 65 65.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt