VNO-NCW: Opbrengst kilometerheffing naar wegen

Den Haag – VNO-NCW steunt de invoering van betalen per kilometer alleen als de opbrengst ervan volledig en onvoorwaardelijk wordt gebruikt voor onderhoud, verbetering en aanleg van wegen. Dit zegt de ondernemingsorganisatie in reactie op het Kamerdebat over de Nota Mobiliteit.

Het standpunt van de organisatie sluit aan bij het advies van de commissie-Nouwen, die op verzoek van de politiek voor maatschappelijk draagvlak voor de invoering van een kilometerheffing heeft gezorgd. Het biedt de weggebruiker de zekerheid dat hij waar voor zijn geld krijgt en er een einde komt aan zijn rol als melkkoe van de overheid. Een melkkoe die lijdzaam moet toezien dat de files blijven bestaan.

Minister Peijs is nu bereid alles in het werk te stellen om in 2012 te komen tot invoering van het betalen per gereden kilometer. Maar onduidelijk is of zij de garantie zal geven dat het geld daadwerkelijk naar de wegen gaat. Het kabinet nam tot nu toe afstand van de opvatting van een Kamermeerderheid, die het geld wil ‘oormerken voor infrastructuur’. Overigens is ook in dat geval de besteding van het geld aan wegen niet zeker, waarschuwt VNO-NCW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW