NH investeert 12,5 mln in bereikbaarheid Hilversum

Haarlem – Het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland stelt Provinciale Staten voor om een bedrag van € 12,5 miljoen euro te investeren in een pakket maatregelen waarmee de bereikbaarheid van Hilversum en omgeving aanzienlijk wordt verbeterd. Gedeputeerde Staten willen de bijdrage beschikbaar stellen in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland.

Het wegennet van Hilversum kan het verkeer niet meer aan. Zonder maatregelen is het Media Park onbereikbaar en wordt de leefbaarheid langs diverse wegen en in bepaalde wijken onacceptabel.

Het pakket maatregelen richt zich op:
a. het verbeteren van de bereikbaarheid van het Media Park Hilversum,
b. het verbeteren van de doorstroming van het verkeer door Hilversum zelf,
c. het beperken van het sluipverkeer door de wijken van Hilversum, Bussum en Laren en
d. het verminderen van de files op de A 1 en de A 27.

Het pakket bevat 43 infrastructurele maatregelen. De inzet is zoveel mogelijk verkeer af te wikkelen door middel van openbaar vervoer. Het bestaande wegennet wordt geoptimaliseerd, waarbij de maatregelen evenwichtig worden verdeeld over alle toegangswegen, met volledige aandacht voor inpasbaarheid en leefbaarheid.

Gewerkt wordt aan beter en sneller openbaar vervoer (bijvoorbeeld buslijn Hilversum – Huizen), extra fietsvoorzieningen en maatregelen in de hele stad om het autoverkeer beter te laten doorstromen. Verder komt er een parkeerbeleid voor het Media Park en een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de nachtelijke uren.

Het pakket voor 2006 bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Joh. Geradtsweg – J. van Campenlaan: linksaf verbod en een aparte strook voor rechtdoor en rechtsaf;
2. Sumatralaan – Lage Naarderweg – ingang Media Park: een dubbelstrooksrotonde en aparte busstrook in plaats van de bestaande verkeersregelinstallatie;
3. Minckelersstraat – Kam. Onnesweg: voorrangspleintje vervangt de verkeersregelinstallatie;
4. Diependaalselaan – Zeverijnstraat – Kerkelandenlaan: vergroten capaciteit van de rotonde door het aanleggen van een bypass ten behoeve van verkeer naar Kerkelanden;
5. Diependaalselaan – Utrechtseweg: een verkeersregelinstallatie om het inkomend verkeer op de Utrechtseweg beter te doceren.

Het maatregelenpakket is opgesteld door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeenten Hilversum, Laren en Bussum en de beheerder van het Media Park TCN. Voor de investeringen in de verbetering van de bereikbaarheid rond en in Hilversum is € 50 miljoen beschikbaar. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft eerder dit jaar € 25 miljoen toegezegd en het Mediapark €6 miljoen. De provincie Noord-Holland draagt € 12,5 miljoen bij. De gemeenteraad van Hilversum beslist in december over haar bijdrage van € 6,5 miljoen. De maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2006-2011.

Zoals gezegd willen Gedeputeerde Staten de € 12,5 miljoen beschikbaar stellen uit de ‘pot’ Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. Deze investeringsimpuls bedraagt in totaal € 500 miljoen. Daarmee kan de provincie zorgen dat dringende zaken versneld worden opgelost en wel specifiek op het terrein van mobiliteit, welzijn en economie. Op 4 april 2005 hebben Provinciale Staten een projectenlijst vastgesteld voor die extra mobiliteitsprojecten en daarvoor een bedrag van € 395 miljoen uit die ‘pot’ gereserveerd. Gedeputeerde Staten zijn sindsdien aan de slag om projecten uit te werken. Zo heeft het college al concrete voorstellen aan PS gedaan over de projecten Bereikbaarheid Kust Zandvoort – Bloemendaal, Omlegging A9 Badhoevedorp en de Zuidelijke Randweg Zaanstad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland