VNO-NCW: Rijk moet vaart maken met PPS

“Decentrale overheden zijn duidelijk voorlopers in publiek-private samenwerking. Helaas blijft de rijksoverheid op dit punt geweldig achter.” Dit zei Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, tijdens een bijeenkomst rond de ontwikkeling van bedrijventerrein De Zuiderzeehaven in Kampen.

Niet dat men bij de rijksoverheid geen voorstander van publiek-private samenwerking is, benadrukte Oudshoorn. “VNO-NCW heeft met vier ministers, Financiën, VROM, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, afspraken gemaakt. En er liggen inmiddels uitgebreide handboeken hoe te handelen. Maar toch komt het er niet van. Per saldo is sprake van grote traagheid.”

Volgens Oudshoorn ontbreekt het op rijksniveau aan ondernemerschap. “Ministers leggen de bal terug bij hun ambtenaren en gaan weer over tot de orde van de dag.” Hij hield een pleidooi voor een rijks-pps-leider. “De pps-leider kan in opdracht van de vier ministeries met bevoegdheden aan de slag gaan. En het ondernemerschap tonen dat hier zo node wordt gemist.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW