Grontmij verkoopt deel vastgoedontwikkelingsactiviteit

De Bilt
– Verkoop aanzienlijk deel internationale vastgoedontwikkelingsactiviteiten verdere stap in desinvesteringsproces
– Inkomende kasstroom: EUR 20 miljoen in 2005; transactie op basis van boekwaarde

Grontmij heeft principeovereenstemming bereikt met Slough Estates over de verkoop van een aanzienlijk deel van haar internationale activiteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling. De due diligence is in uitvoering. De partijen hebben de intentie om de transactie aan het eind van het vierde kwartaal 2005 af te ronden.

Slough Estates (“Slough”) is genoteerd aan de London Stock Exchange en is een vooraanstaande speler op het gebied van flexibele bedrijfsruimte op bedrijventerreinen in West Europa en Noord Amerika, met meer dan 1500 klanten die samen 3 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte in gebruik hebben. De voornaamste activiteiten vinden plaats rondom London, Brussel, Parijs, Düsseldorf, Amsterdam, San Francisco en San Diego. De overname zal de positie van Slough in Centraal Europa versterken.

In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij in 2004 en 2005 de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. De opbrengsten zullen in eerste instantie worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de kernactiviteiten te investeren.

De voorgenomen verkoop van een aanzienlijk deel van de internationale vastgoedontwikkelingsactiviteiten aan Slough is een verdere stap in het desinvesteringsproces. De gehele organisatie en een aanzienlijk deel van de internationale projecten worden door Slough overgenomen. De inkomende kasstroom in 2005 bedraagt EUR 20 miljoen. De transactie vindt plaats op basis van boekwaarde.

Als onderdeel van de bovengenoemde transactie heeft Slough een optie op een ander project. Indien deze optie wordt uitgeoefend, bedraagt de additionele inkomende kasstroom in het eerste kwartaal van 2006 minimaal EUR 9 miljoen.

In het kader van het desinvesteringsproces van de kapitaalintensieve activiteiten zijn vanaf eind 2004 tot heden de dochteronderneming Delgromij (delfstoffenwinning), de belangen in SBI Friesland en Vagron (beide reststoffenverwerking) en een deel van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten in Nederland verkocht.

Het desinvesteringsproces van de overige bedrijfsonderdelen in de vastgoedontwikkeling vereist, gelet op de complexiteit en samenstelling van de betrokken ondernemingen, de nodige zorgvuldigheid en loopt om die reden deels door in 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv