Investeringen vergen hogere haventarieven Rotterdam

Rotterdam – In 2006 wordt het kadegeld in de Rotterdamse haven met 2% verhoogd en de meeste zeehaven- en binnenvaartgelden met 2,6%. Hiervan is 2% bedoeld als inflatiecompensatie en 0,6% is nodig om de investeringen in de, openbare, infrastructuur op peil te houden. De reële toename van het tarief voor tankers met ruwe olie is wat lager: 0,4%. Alleen het maximumtarief in de containersector, valt reëel 0,8% hoger uit. De differentiatie heeft te maken met de hoogte van de investeringen per segment.

Investeringen
In de periode 2002-2012 investeert het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) gemiddeld € 150 miljoen per jaar. Tweederde hiervan wordt “klantspecifiek”gedekt uit het rendement per project. Eenderde betreft investeringen in de openbare infrastructuur (*) en wordt betaald vanuit het havengeld. Het (hoge) niveau van de investeringen door het HbR, hangt direct samen met dat van het bedrijfsleven. Particuliere ondernemingen gaan / zijn van plan in enkele jaren tijd minimaal € 5 miljard in het havengebied te investeren. Commercieel directeur van het Havenbedrijf, Ger van Tongeren: “Ook onze klanten betalen niet graag méér, maar de reden daarvoor is positief. Het gaat heel goed met de haven en dat willen we minimaal zo houden. Ik ben blij dat de markt onze actieve opstelling mogelijk blijft maken”.

Marktconsultatie
De investeringen, plannen en afwegingen die tot de nieuwe tarieven leidden, kwamen aan de orde tijdens de marktconsultatie. Deze was uitgebreider dan tot dusverre gebruikelijk: over twee ronden en met méér bedrijven, geclusterd in de segmenten natte bulk, droge bulk en container&stukgoed. Ook Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) waren vertegenwoordigd.

Toekomst
Tijdens de overlegrondes zijn ook enkele lijnen uitgezet voor het komende jaar.
– De verwachte ladingstromen zijn naar boven bijgesteld ten opzichte van de middellange termijn ramingen.
– Prijsdifferentiatie wordt toegepast per marktsegment, waarbinnen de prijsstelling voor alle klanten gelijk is.
– In overleg met de marktpartijen, via Deltalinqs en VRC, worden verbeteringen in de tariefstructuur nader uitgewerkt. Invoering hiervan wordt verwacht per 1 januari 2007.

(*) Bijvoorbeeld: PortInfolink, glasvezelnet, opstart Betuweroute, wachtplaatsen binnenvaart, modernisering verkeersbegeleidend systeem, vrachtwagenparkeerplaatsen, onderhoudsbaggerwerk en de bouw van steigers, palen en boeispannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)