IPO: Zorgen over OV-Chipkaart

Den Haag – De Provincies en Kaderwetgebieden hebben 27 oktober 2005 in een overleg met de minster hun zorgen geuit over de financiële haalbaarheid van de OV-Chipkaart.

De technische problemen bij de Metro in de Stadsregio Rotterdam en op de Bussen in de Hoekse Waard zijn verholpen. De Provincies en kaderwetgebieden zijn nu de landelijke invoering aan het voorbereiden en ontdekken dat de invoering veel meer gaat kosten dan enkel jaren geleden geraamd.

De gestegen kosten voor de decentrale overheden zijn deels te wijten aan de vertraging bij de NS waardoor extra investeringen in uitgifte en oplaadpunten noodzakelijk zijn. Voorts is de apparatuur duurder dan vooraf ingeschat. Bovendien is er vanuit de Tweede Kamer is erop aangedrongen terughoudend te zijn met het toepassen van de mogelijkheid tot spits-daltarieven. Ook de kaartbijdrage van de reiziger ligt onder vuur. Dit zijn twee belangrijke pijlers in de financiering van de OV-Chipkaart.

Deze kostenstijging kan, wanneer er geen additionele bijdrage van de rijksoverheid komt, alleen door tariefstijging of aanpassing van het voorzieningen niveau door de decentrale overheden worden opgebracht. De 19 opdrachtgevers van het openbaar vervoer hebben hier, in een brief en tijdens het bestuurlijk overleg, aandacht voor gevraagd bij de minister.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)