Openstelling nieuwe Fonejachtbrug voor verkeer N31

Garyp – Op dinsdag 1 november 2005 zal het verkeer op de N31 over de nieuwe noordelijke Fonejachtbrug worden geleid. Tussen 09.00 en 15.00 uur wordt rondom de brug de belijning en de bebording aangebracht waardoor het verkeer enige hinder zal ondervinden. Het verkeer op de N31 zal worden geregeld door middel van verkeerslichten. De werkzaamheden worden aangekondigd door de gele vooraankondigingsborden.

Fonejachtbruggen
De bouw van de nieuwe Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal vindt in twee fasen plaats. Eind 2004 is begonnen met de bouw van de Noordbrug. Op 1 november 2005 wordt de noordelijke brug in gebruik genomen. Nadat ook het verkeer van de Stûkenwei over deze nieuwe brug wordt geleid, zal de sloop van de bestaande brug kunnen starten. In het 1e kwartaal 2006 starten vervolgens de werkzaamheden aan de zuidbrug. De zuidbrug zal bestaan uit 2 rijstroken richting Drachten voor de N31, 2 rijstroken voor de Stûkenwei en een vrijliggend fietspad. De nieuwe Fonejachtbrug wordt 9,5 meter hoog, ruim 2 meter hoger dan de huidige brug. Voordeel hiervan is dat de brug vanaf 2008, zodra het aquaduct Langdeel gereed is, niet meer open hoeft voor het reguliere scheepvaartverkeer. Slechts in uitzonderingsgevallen gaat de nieuwe brug ‘s nachts en op afspraak open.

Inhoud van het project

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)