KNV: Versnelde invoer schonere motoren onzeker

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vraagt minister-president Balkenende om een door de vervoersbranche voorgestelde stimuleringsregeling voor de
versnelde aanschaf voor Euro IV en Euro V motoren in het kabinet te bespreken. Alleen een stimuleringsregeling met vastgestelde premies zal tot een versnelde aanschaf van schonere motoren in vrachtauto’s, bussen en touringcars leiden.

De huidige milieu-investeringsaftrekregeling (MIA-regeling) draagt niet voldoende bij aan de doelstelling om versneld tot een schoner wagenpark te komen. De regeling gaat uit van winstgevendheid van het betrokken bedrijfsleven en leidt maximaal tot een vermindering van de af te dragen vennootschapsbelasting met € 5.275,= per investering.

In de vervoerssector staat de winstgevendheid echter onder druk. Dit leidt bij de ondernemingen tot onzekerheid over het terugverdieneffect van milieu-investeringen, zoals investeringen in Euro IV motoren en in de nabije toekomst Euro V motoren. Juist nu de brandstofkosten enorm zijn toegenomen, zal er van winstgevendheid in de vervoerssector geen sprake zijn. Dit betekent voor de bedrijven dat zij niets over houden aan de MIA-regeling.

De meerkosten van een Euro IV motor ten opzichte van een Euro III motor zijn
€ 7.500,=. De aanschaf van een Euro V motor zal nog € 2.500,= meer gaan kosten. Koninklijk Nederlands Vervoer pleit daarom om een stimuleringspremie van € 7.500,= voor aanschaf van Euro IV en € 10.000,= voor de aanschaf van Euro V motoren.

Ondanks welwillendheid van minister Peijs van Verkeer & Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van VROM, blijft VROM vasthouden aan de WIA-regeling. Een instrument dat niet werkt.

De BedrijfsautoRAI biedt premier Balkenende een gepast platform om bekend te maken dat vervoerders daadwerkelijk beloond worden voor goed gedrag. Dus dat voor investeringen in een schoner wagenpark geldt: boter bij de vis. En een versnelde vernieuwing van het wagenpark zal de luchtkwaliteit in Nederland ten goede komen en kan helpen om te voldoen aan de Europese regelgeving over luchtverontreiniging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)