Afzinken folie Aquaduct Langdeel tbv N31 succes

Met succes is 20 september 2005 een folie van 800 m bij 200 m over de gegraven bouwput ter hoogte van het Langdeel getrokken. Een dergelijke handeling is nooit eerder op zo’n grote schaal uitgevoerd. Deze mijlpaal in de voortgang van de bouw van het aquaduct Langdeel is door Bouwcombinatie Waldwei v.o.f. in samenwerking met onderaannemers van Oord, Ballast Nedam Specialisatisch Grondverzet en folieproducent Genap B.V. bereikt. Vanaf 04.00 uur tot 21.30 uur is het 1mm dikke folie aan 45 draden en met behulp van 9 lieren als een harmonica uitgetrokken. Door een goede voorbereiding en de gunstige weersomstandigheden is deze operatie rustig en beheerst verlopen.

Eind 2004 is gestart met het uitgraven van de bouwput voor het Aquaduct. Deze kuip van ongeveer 800 m. lang en 200 m. breed is 24 meter diep. In week 36 zijn de laatste voorbereidende handelingen verricht aan het onderwatertalud, de bodem en het folie. Nu het overtrekken is gerealiseerd kan worden begonnen met het rondpompen van water van onder de folie naar boven, waardoor deze wordt afgezonken. Daarna wordt de bouwput aangevuld met zand waardoor een kunstmatige polder wordt gecreeerd.

Bij de eind 2007 geplande openstelling van het aquaduct wordt een scheiding tussen de pleziervaart en de professionele scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal mogelijk. Het aquaduct Langdeel maakt onderdeel uit van de Staande Mast Route. In de definitieve situatie zal het verkeer op de N31 onder het aquaduct doorgaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)