Brabant dringt aan op geld Wilhelminakanaal Tilburg

De Commissie Economie, Mobiliteit en Grote stedenbeleid (EMG) roept via een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, de Tweede Kamer op zich te houden aan eerdere uitspraken om geld beschikbaar te stellen voor de verruiming van het Wilhelminakanaal te Tilburg. Woensdag 14 september 2005 vergadert de vaste Kamercommissie over het projectbesluit Wilhelminakanaal.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gaf eerder aan geen geld voor de verruiming van het Wilhelminakanaal beschikbaar te willen stellen omdat ze middelen beschikbaar wil stellen voor de aanleg van de Noordwest-tangent van Tilburg. De Commissie EMG was ontstemd over de samenvoeging van beide dossiers. In de brief aan de vaste kamercommissie schrijft de commissie EMG: ”De Commissie EMG heeft met grote voldoening kennis genomen van de steun van de minister voor de noordwest-tangent van Tilburg en haar voorgenomen bereidheid hieraan financieel bij te dragen. Wij zijn evenwel van opvatting dat de beide projecten niet met elkaar in verband mogen worden gebracht.”

In de brief verwijst de Commissie EMG naar de motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij. Deze motie vraagt geld beschikbaar te stellen voor de verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg. De Tweede Kamer steunde deze motie op 20 december 2004. Met de huidige opstelling van de minister zou de motie niet worden uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant