Amsterdam vergoedt geluidshinder omwonenden

Omwonenden van bouwlocaties van de Noord/Zuidlijn (Rokin, Vijzelgracht en Ferdinand Bolstraat) krijgen ook een financiële tegemoetkoming voor de geluidshinder die veroorzaakt wordt tijdens het jetgrouten.

Het jetgrouten op de stations Rokin, Vijzelgracht en Ferdinand Bolstraat leidt tot geluidshinder voor de direct omwonenden. De werkzaamheden hiervoor worden buiten de reguliere werktijden uitgevoerd en duren langer dan een maand. Op basis hiervan is besloten de omwonenden eenzelfde vergoeding toe te kennen als voor het maken van diepwanden. De bijdrage wordt toegekend voor de periode van het jetgrouten.

Overleg
Wethouder Van der Horst heeft zelf met de bewonersvereniging Ferdinand Bolstraat over de regeling gesproken en is tevreden met de verlenging ervan. Er is afgesproken dat omwonenden een vergoeding zouden krijgen voor de hinder door het maken van diepwanden. De diepwanden zijn nu klaar, maar ik vind dat de bewoners nog steeds te veel geluidsoverlast hebben. Daarom is deze regeling nu verlengd.

Extra maatregelen
Naast deze vergoeding is er nog een aantal maatregelen om bewoners te compenseren voor de overlast. Deze maatregelen variëren van de bijdrageregeling die mensen in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming biedt of de plaatsing van voorzetramen, tot het beschikbaar stellen van alternatieve kantoorruimte voor thuiswerkers of het ramen lappen waar de glazenwasser er door de werkzaamheden niet meer bij kan.

Jetgrouten
Tussen de wanden van het station wordt de grond vanaf straatniveau verstevigd door onder hoge druk een mengsel van water en cement in de grond te spuiten. Na verharding ontstaat een betonachtig materiaal. Dit proces wordt jetgrouten genoemd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam