Mobis: hoge dieselprijs niet afwentelen op reiziger

Den Haag – Het beeld dat de OV-bedrijven pleiten voor hogere tarieven voor de strippenkaarten is onjuist. Wel komen de aanbieders van openbaar vervoer in de klem door de sterke stijging van de dieselolieprijs. Mobis vraagt minister Peijs van Verkeer en Waterstaat daarom de noodzakelijke compensatie te financieren uit de rijksmiddelen, bijvoorbeeld via de aardgasbaten. De sector vindt het ongewenst dat de tarieven voor de reiziger stijgen. Dit staat in de brief, die Mobis aan minister Peijs heeft gestuurd.

“Dat wij zouden pleiten voor een soort dieselcompensatie op de vervoerbewijzen berust op een misverstand.”zegt Roelf H. de Boer, voorzitter van Mobis. “Wij pleiten er juist voor om de tarieven niet verder te laten stijgen dan de jaarlijks door de Minister vast te stellen indexering (2,67% volgens advies Mobis,evenveel als vorig jaar). Ook willen we niet dat er minder wordt gereden en dat het aanbod in het geding komt. Juist met de toenemende files en de gestegen autokosten is het van belang dat het milieuvriendelijke openbaar vervoer beschikbaar is als alternatief en betaalbaar blijft. Onze reizigers hebben daar recht op.”

De sector zit klem door de hoge dieselprijs die het stads- en streekvervoer in 2004 al 20 miljoen euro extra kostte, in 2005 een extra kostenpost van 62 miljoen euro oplevert en die naar alle verwachting doorloopt in 2006. De openbaar vervoerbedrijven kunnen deze kosten niet doorbelasten. Hierdoor komt de bedrijfsvoering in het geding. “Wij hebben al te maken met forse bezuinigingen op het openbaar vervoer en de marges zijn smal. Daarbij is het ongewenst dat er wordt gesneden in de dienstregelingen.” aldus De Boer.

In de brief aan minister Peijs wijst de branche erop dat het voor de hand ligt om een deel van de gestegen aardgasopbrengsten in te zetten om het openbaar vervoer in Nederland gezond te houden.

Mobis is de werkgeversvereniging van ondernemingen in het collectief
personenvervoer. Mobis maakt deel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer, de
werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer,
taxi- en touringcarvervoer) en het goederenvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mobis