Halfjaarcijfers 2005 DHV Groep

Amersfoort – De DHV Groep sluit de eerste helft van 2005 af met een bedrijfsresultaat van € 4,8 miljoen en een nettoresultaat van € 2 miljoen. De omzet bleef stabiel op € 145 miljoen.

De toegevoegde waarde (omzet minus directe projectkosten) bleef ten opzichte van 2004 nagenoeg gelijk. De omzet kwam voor 58% uit Nederland, voor 16% uit andere Europese landen en voor 26% uit landen buiten Europa.
De regio’s Europa (excl. Nederland), Afrika en Noord-Amerika verbeterden hun bedrijfsresultaten. De winstdaling ten opzichte van 2004 op groepsniveau is onder andere het gevolg van een toename van de operationele kosten. Deze kosten betreffen hoofdzakelijk eenmalige aanloopkosten van het Global Engineering Center in India. Daarnaast zorgde sterke prijsconcurrentie voor tegenvallende resultaten bij de business group Water en in de regio Azië.

Sterke stijging omzet in Europa
Buiten Nederland nam de omzet in Europa toe met bijna 27% tot € 24,1 miljoen. Deze stijging is te danken aan een sterke groei van de activiteiten in Centraal-Europa. Zowel DHV in Nederland als de lokale vestigingen in Polen, Tsjechië en Hongarije, profiteerden van de uitbreiding van de Europese Unie. Zij zagen het aantal en het volume van de opdrachten toenemen, vooral op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De verkopen van de business group Aviation vertoonden een sterke groei ten opzichte van het eerste halfjaar 2004.
Onvoldoende herstel in de Nederlandse markt heeft een negatieve invloed op de groei van de business groups Ruimte en Mobiliteit en Bouw en Industrie, waardoor de algehele omzetontwikkeling van de DHV Groep in de eerste helft van 2005 onder druk stond.

Versterking positie in Afrika
Begin juli hebben DHV en zijn Zuid-Afrikaanse partner Stewart Scott International (SSI) een intentieverklaring ondertekend voor de uitbreiding van het DHV-aandeel in SSI (32%) naar een meerderheidsbelang (65%). De uitbreiding van het belang in SSI heeft als doel de gezamenlijke activiteiten op het Afrikaans continent te versterken en zo de kansen op de Afrikaanse markt beter te benutten. Naar verwachting zal dit jaar het meerderheidsbelang van DHV in SSI definitief worden.

Vooruitzichten
Door toenemende samenwerking met de Noord-Amerikaanse partner Delcan, heeft DHV in de eerste helft van 2005 duidelijk meerwaarde weten te creëren op de internationale markt. Dit heeft geleid tot de gunning van diverse opdrachten. Deze versterking van het internationale DHV-profiel zal zich naar verwachting in de tweede helft van 2005 doorzetten, mede ondersteund door het verkregen meerderheidsbelang in het Zuid-Afrikaanse SSI.
De nieuw gesloten contracten in de eerste helft van 2005 liggen boven het niveau van de vergelijkbare periode in 2004, hetgeen – gelet op het uitblijvende herstel van de marktomstandigheden – een positieve ontwikkeling genoemd kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV