EVO teleurgesteld over uitstel Wilhelminakanaal

Zoetermeer – Tot grote teleurstelling van EVO wordt het Wilhelminakanaal in Tilburg voorlopig niet opgewaardeerd. Door niet te investeren in een verbreed en verdiept Wilhelminakanaal wordt het vertrouwen van de Tilburgse kanaalgebonden bedrijven ernstig geschonden. Het is niet uitgesloten dat zij de binnenvaart laten voor wat het is. Volgens EVO gaat hiermee een unieke kans op een impuls voor de binnenvaart in Brabant verloren. Terwijl in deze dichtbevolkte provincie juist zowel weg, water en spoor hard nodig zijn in de toekomst.

Minister Peijs heeft in overleg met de gemeente Tilburg besloten het grootste gedeelte van het geld, zo’n 34 miljoen euro, te bestemmen voor de aanleg van een noord-west tangent rond Tilburg om woonwijk De Reeshof beter te ontsluiten. Van de resterende 18 miljoen euro kan slechts achterstallig onderhoud aan het Wilhelminakanaal worden uitgevoerd en een enkele ligplaats worden aangelegd.

De boodschap dat er geïnvesteerd moet worden in een noord-west tangent is een doekje voor het bloeden. EVO is ervan overtuigd dat deze verbinding er moet komen, maar vindt het erg spijtig dat de financiering daarvan ten koste gaat van de opwaardering van het Wilhelminakanaal.

Lange tijd ging EVO ervan uit dat het Tilburgse bedrijfsleven kon rekenen op verbreding en verdieping van het kanaal tot en met industrieterrein Loven. Voor dit project had het Rijk 52 miljoen euro begroot en de gemeente Tilburg was bereid eveneens te investeren in het kanaal. Daarnaast vormde opwaardering van het Wilhelminakanaal een wezenlijk onderdeel van de “Visie Brabantse Kanalen” van de provincie Noord Brabant.

EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van 30.000 verladers, ontvangers en eigen vervoerders in handel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening. Gericht op continuïteit en rendementsverbetering door het bevorderen van bereikbaarheid, doelmatig beheer van goederenstromen en bedrijfsverkeer van personen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO