Tilburg, provincie en rijk tekenen Noordwesttangent

‘s-Hertogenbosch – De Noordwesttangent in Tilburg kan volledig afgebouwd zijn in 2010. Tilburg krijgt daarvoor 80 miljoen. Dat is mogelijk geworden door het besluit van de minister voor Verkeer en Waterstaat om 34,6 miljoen euro bij te dragen aan de voltooiing van de weg. Ook de provincie Noord-Brabant had al toegezegd 40 miljoen euro in de Noordwesttangent te steken. Dat bedrag is verhoogd met 6 miljoen. Hierdoor is er geen tekort meer op de financiën en kan de realisatie van het laatste deel van de tangent beginnen.

De bijdrage van het Rijk komt vrij omdat de minister heeft gekozen voor het zogeheten nulplusalternatief voor het Wilhelminakanaal. De minister kiest niet voor verruiming van het kanaal omdat ze dit onrendabel acht. Verkeer en Waterstaat neemt nu het achterstallig onderhoud tussen Sluis II en bedrijventerrein Loven voor zijn rekening en de gemeente Tilburg de aanleg van een haven op bedrijventerrein Vossenberg. Het nulplusalternatief kost 12,4 miljoen euro, terwijl op de begroting van Verkeer en Waterstaat maximaal 52 miljoen euro was gereserveerd. Peijs draagt nu 34,6 miljoen bij aan de Noordwesttangent om Tilburg. Provincie, gemeente en Rijk zijn het hierover eens geworden.

Gemeente en provincie zijn tevreden over het feit dat de beoogde rijksinvesteringen voor Tilburg ook voor het merendeel in de stad terecht komen, ook al wordt de 52 miljoen euro niet volledig besteed aan de verbetering van het Wilhelminakanaal. Tilburg en Provincie sluiten verbreding van het kanaal in de toekomst nog steeds niet uit. De bereikbaarheid van Tilburg is gebaat bij de gelijktijdige investering in zowel de Noordwesttangent als het Wilhelminakanaal. Beide dragen bij aan een soepele afwikkeling van het goederenvervoer en economische ontwikkelingen in en om Tilburg. De tangent verbetert bovendien in belangrijke mate de ontsluiting van de wijk Reeshof (±40.000 inwoners) en de luchtkwaliteit van de binnenstad van Tilburg.

Op 7 juli 2005 zetten wethouder E. Aarts van Tilburg, gedeputeerde E. Janse de Jonge en minister K. Peijs hun handtekening onder deze afspraak.

Dit bestuurlijke akkoord moet nog bekrachtigd worden door Provinciale Staten en de Gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant en Gemeente Tilburg