Peijs en Tilburg eens over opknappen Wilhelminakanaal

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is met de gemeente Tilburg en de provincie Brabant tot overeenstemming gekomen over de aanpak van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Peijs heeft gekozen voor het zogeheten nulplusalternatief. Dat houdt in dat Verkeer en Waterstaat het achterstallig onderhoud tussen Sluis II en bedrijventerrein Loven voor zijn rekening neemt en de gemeente Tilburg de aanleg van een haven op bedrijventerrein Vossenberg. Het nulplusalternatief kost 12,4 miljoen euro, terwijl op de begroting van Verkeer en Waterstaat maximaal 52 miljoen euro was gereserveerd. Van de resterende 39,6 miljoen gaat 5 miljoen naar ligplaatsen en autoafzetplaatsen langs hoofdvaarwegen (in overleg met de binnenvaartsector) en draagt Peijs 34,6 miljoen bij aan de Noordwesttangent om Tilburg.

Het Wilhelminakanaal loopt vanaf Tilburg tot aan de Amer. In de richting van Tilburg wordt het kanaal steeds smaller en in de stad zelf is bovendien de diepgang beperkt. Het Tilburgse bedrijfsleven heeft daarom behoefte aan verdieping en verbreding van het kanaal, zodat er meer en zwaarder beladen schepen over kunnen varen.

In 2000 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een projectnota opgesteld en geld gereserveerd op de begroting om de capaciteit van het kanaal te vergroten. In de projectnota zijn de problemen onderzocht, oplossingen ontwikkeld en de effecten van deze oplossingen bekeken. Uit de nota bleek dat verruiming met het beschikbare geld niet haalbaar was en dat de baten niet opwogen tegen de kosten.

Het nulplusalternatief voorziet in renovatie van de oevers en baggerwerkzaamheden. De opknapbeurt en de aanleg van de nieuwe haven zetten voldoende zoden aan de dijk om betere benutting van het Wilheminakanaal mogelijk te maken. De totale overslag van goederen kan daardoor groeien, waarvan met name het containervervoer van en naar de nieuwe haven op bedrijventerrein Vossenberg kan profiteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat