Einde schadeclaims bouwfraude door overheid nabij

Den Haag – Op vrijdag 24 juni 2005 hebben verschillende overheidsopdrachtgevers een akkoord getekend met brancheorganisatie Bouwend Nederland. Met dit akkoord komt een einde aan de civiele procedures tussen de verschillende overheden en bouwers naar aanleiding van de bouwenquête. Beëindiging van de procedures moet bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de sector. Namens het kabinet hebben de ministers Dekker (VROM) en Peijs (V&W) getekend. Verder staan er handtekeningen onder van de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, Stichting Regres Bouwfraude (namens 68 gemeenten), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ProRail en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer.

In totaal is een bedrag overeengekomen van 73,5 miljoen euro. Op 1 november 2005 betalen de bouwbedrijven 50 miljoen euro aan alle overheidsopdrachtgevers.
Deze zullen dit bedrag onderling als volgt verdelen:

Stichting Regres 16 miljoen euro
Waterschappen 7 miljoen euro
Provincies 6 miljoen euro
Rijksoverheid 6,55 miljoen euro
ProRail 6,55 miljoen euro
Amsterdam 5,5 miljoen euro
Rotterdam 1,2 miljoen euro
Haarlemmermeer 1,2 miljoen euro
Bouwend Nederland betaalt verder de komende vier jaar 21 miljoen euro aan het onderzoeksprogramma PSIBouw. Het programma Proces- en Systeeminnovatie In de Bouwsector heeft tot doel om de bouwsector te innoveren.
De bouwbedrijven zien daarnaast af van een bedrag van 2,5 miljoen euro van de korting op de boete die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hen had opgelegd. De bouwbedrijven kregen van de NMa een korting op hun boete van 10% van de betaalde schadevergoedingen aan de overheden. Van de betaalde 50 miljoen euro geeft de bouwsector maar de helft op bij de NMa.

De overheid heeft in 2003 en 2004 in totaal ongeveer 1000 procedures gestart op basis van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding. Daarmee wilde zij de schade door verboden prijsafspraken op betrokken aannemers verhalen. Met het akkoord komt een einde aan de procedures en wordt voorkomen dat nieuwe procedures worden gestart voor zaken die spelen voor 1 januari 2003. De overheid spant zich in om andere, niet-betrokken overheidsopdrachtgevers van nieuwe procedures af te houden. Mocht echter blijken dat na 2003 nog prijsafspraken zijn gemaakt, dan kunnen daarvoor wel nieuwe procedures worden gestart.

Bouwend Nederland moet nog voor 15 september 2005 goedkeuring krijgen van het algemeen bestuur. Alle betrokken opdrachtgevers moeten voor 1 oktober 2005 onvoorwaardelijk instemmen met het akkoord. Voor bouwbedrijven die niet bijdragen aan dit akkoord – zoals de installatiebedrijven – gaan alle procedures door en kunnen nieuwe procedures worden gestart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM