Vervoerders steunen plannen luchtkwaliteit

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) schaart zich achter de maatregelen van de Nederlandse regering om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Hiermee zal Nederland zich aan de Europese normen voor luchtkwaliteit kunnen houden, zodat investeringen in betere bereikbaarheid mogelijk blijven. Wel pleit de vervoersorganisatie KNV voor een stimuleringsbijdrage voor de versnelde vervanging van EURO III motoren door EURO IV en V motoren. Daarnaast is een uitbreiding van de experimenten met waterstoftechnologie in openbaarvervoer bussen gewenst.

Een Euro IV of Euro V motor stoot aanmerkelijk minder schadelijke stoffen uit dan de Euro III motoren. Per 1 oktober 2006 zullen alle vrachtauto’s, touringcars en openbaarvervoer bussen aan de Euro IV norm moeten voldoen. Bedrijven die al eerder overgaan op de Euro IV (of Euro V) kunnen gebruik maken van een fiscale stimuleringsregeling. KNV is van mening dat van deze regeling te weinig stimulerende werking uitgaat en pleit voor een investeringssubsidie van € 7.500,= per voertuig voor de bedrijven die hun wagenpark versneld vernieuwen. Het verschil tussen een fiscale regeling en een subsidie is hier dat een ondernemer met een subsidie veel beter kan inschatten wat zijn investering hem kost en oplevert.

Ook pleit KNV voor een uitbreiding van de experimenten met waterstoftechnologie in openbaarvervoer bussen, zoals dat nu in Amsterdam gebeurt. Juist omdat er in de waterstoftechnologie nog veel ontwikkeling zit, is het van belang om daar nu al op in te haken. Het openbaarvervoer is met zijn milieubewuste imago en grote reizigersstromen een goede sector om deze experimenten te voeren.

De bereikbaarheid in Nederland staat onder druk. Door uitspraken van de Raad van State waardoor enkele belangrijke infrastructurele projecten staakten, omdat er niet kon worden voldaan aan de Europese richtlijnen voor de luchtkwaliteit, is de druk toegenomen. Met de maatregelen die door het kabinet worden genomen, hoopt KNV dat de investeringen in de bereikbaarheid een nieuwe impuls krijgen. Investeringen die zowel de economie als het milieu ten goede komen.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)