Zeven aanbieders dingen mee naar Brabants OV

‘s-Hertogenbosch – Zeven (combinaties van) vervoerders dingen mee naar de openbaar vervoerconcessies van de provincie Noord-Brabant. De provincie zal de inschrijvingen beoordelen. In het gunstigste geval zal eind juli 2005 bekend gemaakt worden wie de nieuwe vervoerder(s) wordt in Brabant. Gedeputeerde E. Janse de Jonge is verheugd met het aantal en de diversiteit van de inschrijvingen “we hebben iets te kiezen en ik hoop dat we op meer vernieuwng in het Brabants openbaar vervoer kunnen rekenen”.

Vervoerders konden inschrijven op vijf verschillende kavels. De kavels West en Midden konden ook gecombineerd worden.

Kavel Oost: het gebied Noordoost- Brabant dat zich laat kenmerken als landelijk gebied
Aanbieders:
– Stadsvervoer Nederland
– BBA
– Hermes
– Arriva

Kavel Meijerij: de regio rond ’s-Hertogenbosch
Aanbieders:
– Stadsvervoer Nederland
– BBA
– Hermes
– Arriva

Kavel Midden: de regio Midden-Brabant met als centrumstad Tilburg
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Arriva

Kavel West: de regio West-Brabant met als grootste stad Breda
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Arriva

Kavel Sneldienst: tussen Breda-Oosterhout-Utrecht
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Oneliner
– Arriva Touring/TCR

Op de combinatie van de kavels West en Midden hebben Connexxion en de BBA een bieding gedaan.

Europese aanbesteding
Noord-Brabant is de eerste provincie die het busvervoer in haar provincie in één slag opnieuw heeft aanbesteedt. De provincie is sinds 2004 verantwoordelijk voor al het stads- en streekvervoer in Noord-Brabant van zowel bus als buurtbus, met uitzondering van het SRE-gebied (de regio rond Eindhoven en Helmond). Met ingang van 2006 is al het busvervoer in Noord-Brabant Europees aanbesteed. Alleen in de stad Tilburg wordt dit met ingang van juli 2007 effectief in verband met de looptijd van de huidige concessie. Opvallend is dat Brabant in deze concessie stuurt op toegankelijkheid, milieunormen en basiskwaliteit van het openbaar vervoer.

Ook wordt in de nieuwe concessies gesproken over de mogelijkheden van tariefdifferientatie, aansluiting bij het OV Netwerk BrabantStad en grotere zichtbaarheid van de provincie op de bussen. Doordat alle vervoer in één keer wordt aanbesteed kan de provincie stads- en streekvervoer in één klap integreren. Brabant is voor deze aanbesteding opgedeeld in vijf kavels die ieder om een eigen benadering van het openbaar vervoer vragen. Zo kan meer recht worden gedaan aan de vraag in een gebied. De concessieperiodes worden langer dan de vorige, vijf jaar voor de kavels Oost en Meijerij en zes jaar voor de kavels West, Midden en interliner. Ook wordt ingezet op invoering van de OV chipcard met ingang van 2007.

De selectie van nieuwe vervoerders wordt niet alleen gebaseerd op prijs, ook hogere inzet op gestelde eisen ten aanzien van milieu, toegankelijkheid en andere kwaliteitsaspecten worden meegewogen. Voor de aanbesteding van het busvervoer in Noord-Brabant is een Programma van Eisen opgesteld. Aan dat programma hebben, behalve de provincie zelf, ook de gemeenten in Brabant en het reizigersoverleg Brabant meegewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant