Vertrouwen in OV-chipkaart uitgesproken

Den Haag – ‘Wij hebben vertrouwen in de OV-chipkaart.’ Deze boodschap hebben minister Karla Peijs en de regionale openbaar vervoer-partijen van Amsterdam en Rotterdam vanmiddag laten horen tijdens de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor de chipkaart voor het openbaar vervoer. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de invoering van de kaart in deze gebieden.

Met de handtekeningen van Peijs, Mark van der Horst van het Regionaal Orgaan Amsterdam en Stefan Hulman van de Stadsregio Rotterdam komt de introductie van de OV-chipkaart in Rotterdam en Amsterdam in rap tempo dichterbij. Deze steden zijn samen goed voor veertig procent van het totale openbaar vervoer in Nederland. De ondertekening vond vanmiddag plaats in Rotterdam tijdens een informatiedag over de OV-chipkaart. Ook werd stilgestaan bij de recente ontwikkelingen, waaronder de problemen die de bedrijven momenteel ondervinden voor de grote test met de kaart in Rotterdam.

Minister Peijs gaat met de andere overheden, zoals de provincies, ook nog overeenkomsten sluiten over de invoering van de chipkaart voor het openbaar vervoer.

Lees ook de
toespraak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat