Binnenhavens Limburg onmisbare knooppunten

Maastricht – De binnenhavens in Limburg zijn goed voor een werkgelegenheid van 5.300 arbeidsplaatsen en een directe en indirecte toegevoegde waarde van 0,6 miljard euro. Dat blijkt uit de studie ‘Economisch belang Binnenhavens Limburg’ die de Provincie Limburg in aansluiting op de landelijke studie van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft laten uitvoeren door TNO Inro.

De binnenhavens in Limburg hebben met bijna 25 miljoen ton een belangrijke positie in de (inter)nationale aan- en afvoer van goederen via het water. De binnenhavens liggen op ruim 550 hectare bedrijventerrein en zijn van strategische betekenis voor het vestigen van industriële en logistieke bedrijven in Limburg. De casestudies van de binnenhavens in Gennep, Meerlo-Wanssum, Venlo, Roermond, Maasbracht, Maastricht, Stein en Sittard-Geleen geven een duidelijk inzicht in het economisch belang van de binnenhavens voor de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de regio.
Om de groei van het goederenvervoer mogelijk te maken, werkt Limburg aan het beter benutten van de infrastructuur voor water, spoor en weg. Provincie Limburg stimuleert multimodaal vervoer om bij te dragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De binnenhavens hebben daarin een belangrijke functie als multimodaal knooppunt voor de regionale economie.

Uit het nationale onderzoek ‘Blue Ports, knooppunten voor de regionale economie’ blijkt dat de binnenhavens in Nederland verantwoordelijk zijn voor 8,9 miljard euro aan directe en indirecte toegevoegde waarde en ruim 66.000 arbeidsplaatsen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens vindt dat een visie van overheid en bedrijfsleven op versterking van de economische structuur en werkgelegenheid in de regio hard nodig is. Bij beleidsmakers in de gemeenten moet de betekenis van hun binnenhaven voor de ontwikkeling van de economie nog groeien. De haven draagt verder bij aan een betere leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. De Provincie Limburg heeft haar beleid gericht op de ontwikkeling van de logistieke knooppunten Sittard-Geleen en Venlo voor containervervoer en de regionale overslagcentra voor bulk- en stukgoed.

Na de eerste regionale bijeenkomst eind januari 2005 in Sliedrecht (binnenhavens Drechtsteden) is op 26 mei 2005 de tweede regionale bijeenkomst gehouden in Venlo over de economische belangen van de binnenhavens in Limburg. Op het congres ‘Binnenhavens, een economische motor voor Limburg’ zijn de resultaten van de studie gepresenteerd. De heer Vestjens, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Limburg zal het eindrapport officieel uitreiken aan de wethouders van betrokken binnenhavens.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg