Akkoord financiering verbinding N284 – A67

‘s-Hertogenbosch – De Kempen-gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden en de provincie hebben een akkoord bereikt over de financiering van de nieuwe verbinding tussen de provinciale weg N284 en de rijksweg A67. Deze verbinding dient tevens als ontsluiting van het Kempisch Bedrijvenpark De partijen hebben in die deal ook de verdeling van de kosten betrokken, die verbonden zijn aan de overdracht van het wegstuk Stuivertje- Duizel aan de gemeente Eersel.

De provincie en de vier Kempen-gemeenten werken samen aan de totstandkoming van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en de oplossing van het dreigende capaciteitsprobleem op de N284 De ontwikkeling van dit 55 ha grote terrein is van belang voor het oplossen van het dreigend tekort aan ruimte voor bedrijven in de regio.

Het KBP biedt met name ruimte voor bedrijven groter willen groeien dan 5.000 m2. Die bedrijven kunnen daardoor behouden blijven voor de regio en van grote betekenis zijn voor een gezonde economische structuur in de Kempen.

v
Bij de keuze van de locatie voor het Kempisch Bedrijvenpark gingen de gemeenten uit van een nieuwe verbindingsweg tussen de N284 en de A67, ter hoogte van Hapert-Zuid. De nieuwe weg, die ook een nieuwe aansluiting op de A67 moet krijgen, zorgt voor een duurzame oplossing van de capaciteitsproblemen op de N284 ter hoogte van Duizel en Eersel. Met het ‘Hapert-tracé’ wordt het geplande Kempisch Bedrijvenpark ontsloten en blijft de extra verkeersdruk van het bedrijventerrein op de N284 beperkt.
Overeenstemming over de financiering van de nieuwe ontsluiting was een belangrijke voorwaarde voor de Kempen-gemeenten voor de realisatie van het KBP.

Door de aanleg van de nieuwe weg kan het wegvak Duizel-Eersel- De Stuiver van de provincie overgedragen worden aan de gemeente Eersel. Aan deze overdracht zijn voor de provincie kosten verbonden aan afkoop van het onderhoud. In de onderhandelingen is deze overdracht betrokken.

In een package deal tussen de gemeenten en de provincie is nu afgesproken dat de totaal begrote kosten ( inclusief de kosten voor de overdracht van het wegstuk Stuivertje-Duizel) voor 70% door de provincie en voor 30% door de gemeenten worden gedragen.

Het streven van de gemeenten is om in de zomer van 2006 het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein vast te stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant