HTM tevreden met resultaat in 2004

Den Haag – In 2004 vervoerde HTM in het stadsgewest Haaglanden en Dordrecht 132,7 miljoen reizigers. De totale omzet is het afgelopen jaar gestegen tot 210,2
miljoen euro. Het geconsolideerde resultaat bedraagt 6,5 miljoen euro. Het resultaat bestaat uit de exploitatie van openbaar vervoer en de overige activiteiten van HTM, waaronder besloten vervoer. HTM toont zich tevreden met het resultaat. Dit winstniveau en een verder verbetering hiervan is ook de komende jaren nodig om de daling van de bijdrage vanuit het stadsgewest Haaglanden te compenseren.

Openbaar en besloten vervoer
HTM heeft de concessie gekregen voor het openbaar vervoer in de Haaglanden voor busvervoer tot 2009, voor tramvervoer, de bijbehorende infrastructuur en RandstadRail tot 2017. Het stadsgewest Haaglanden heeft HTM de contractuele verplichting gegeven een marktconforme prijs te realiseren in de komende jaren. In 2004 heeft HTM hard gewerkt aan de efficiency van het bedrijf. Daar gaan wij mee door tot 2007, zodat uiteindelijk zo’n 15 miljoen euro per jaar wordt bespaard. In 2004 heeft HTM al aanzienlijke besparingen
gerealiseerd. Het verlies aan klanten als gevolg van de wijzigingen in ons lijnennet per december 2003, bleef beperkt.

In oktober 2004 namen wij de tramtunnel in de Haagse binnenstad in gebruik. Op Schiphol werd ons het platformvervoer van passagiers gegund. De Drechthopper, het vervoer voor senioren en mensen met een Wvg-indicatie in de Drechtsteden, bleek in een grote behoefte te voorzien. De voorbereidingen voor RandstadRail gingen voortvarend van start.

Veiligheid
De instapcontroles en het controleren van vervoerbewijzen voordat mensen in de tram of bus stappen hebben een positief effect. Met deze vorm van toezicht kunnen wij de problemen in de voertuigen verminderen. HTM heeft met de politie, de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met daarin afspraken over het naleven en handhaven van regels die de sociale veiligheid in Den Haag ten goede komen. Bij het maken van de plannen voor RandstadRail staat het onderwerp sociale veiligheid hoog op de agenda. Het aantal camera’s in bus en tram
wordt flink uitgebreid en ook de tramtunnel heeft cameratoezicht.

Toekomst
Liberalisering van de vervoersector dwingt HTM veel aandacht te besteden aan een efficiënte bedrijfsvoering. Onder de projectnaam ‘HTM op weg naar 2007’, worden tal van projecten gestart in alle afdelingen. Slimmer inkopen, slimmer organiseren, slimmer controleren en slimmer rijden zijn een paar voorbeelden van projecten die gestart zijn in 2004. HTM bereidt zich verder voor op de komst van de OV-chipkaart. In 2007 wordt
het systeem ingevoerd op alle voertuigen. RandstadRail nadert in volle vaart. HTM werkt hard aan het realiseren van deze nieuwe vorm van hoogwaardig openbaar vervoer in de regio. In 2006 zal RandstadRail rijden tussen Zoetermeer en Den Haag.

Het jaarverslag van HTM zal begin juni 2005 verschijnen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HTM