Kredieten voor infrastructuurprojecten Noord-Holland

Haarlem – Binnenkort kan een nieuwe reeks infrastructuur-projecten van start gaan. Om dit mogelijk te maken stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland aan Provinciale Staten (PS) voor kredieten met een totaalbedrag van € 17.274.000,= vrij te maken. Het gaat om projecten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2005-2009.

Het PMI wordt twee maal per jaar geactualiseerd en kent projecten in de
studie-, plan- en realisatie-fase. GS hebben veertien nieuwe projecten in studie genomen. Vijf projecten zijn een stap dichter bij de uitvoering geomen en zijn overgegaan van de studie- naar de planfase. Van het totaal van ruim € 17 miljoen aan kredieten drukt circa € 11,5 miljoen op de begroting van de provincie. Circa € 5,5 miljoen bestaat uit subsidies of bijdragen van derden.

Toegekende kredieten
De lijst projecten waaraan kredieten zijn toegekend is als volgt:
– N201-22: Plaatsen geleiderail tussen hmp. 27,9 en 28,4 €90.000
– N231-07: Plaatsing bushaltes, gemeente Aalsmeer €165.000
– N239-01: Reconstructie kruispunt N239-Noordeinde, gemeente
Noorder-Koggenland €370.000
– N242-04: Fietsbrug over de Schermerringvaart nabij het kruispunt
N242-N508, gemeente Alkmaar €420.000
– N242-05: Reconstructie kruispunt N242-Kamerlingh Onnesweg,
gemeente Heerhugowaard €1.650.000
– N242-08: Reconstructie kruispunt N242-Pannekeetweg, gemeente
Heerhugowaard €1.600.000
– N247-02: Reconstructie kruispunt N247-Katwouderzeedijk, gemeente
Waterland €934.000
– alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar
vervoer Noord-Holland Noord €7.000.000
– alg-19: Bewegwijzering doorgaand verkeer Zuid-Kennemerland €45.000
– ZT-02: Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn, cluster 2
Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park – grondverwerving €3.000.000
– ZT-07: Zuidtak Zuidtangent cluster 2 Tracé Park van de 21e eeuw –
grondverwerving €2.000.000

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Kredieten voor infrastructuurprojecten Noord-Holland | Infrasite

Kredieten voor infrastructuurprojecten Noord-Holland

Haarlem – Binnenkort kan een nieuwe reeks infrastructuur-projecten van start gaan. Om dit mogelijk te maken stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland aan Provinciale Staten (PS) voor kredieten met een totaalbedrag van € 17.274.000,= vrij te maken. Het gaat om projecten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2005-2009.

Het PMI wordt twee maal per jaar geactualiseerd en kent projecten in de
studie-, plan- en realisatie-fase. GS hebben veertien nieuwe projecten in studie genomen. Vijf projecten zijn een stap dichter bij de uitvoering geomen en zijn overgegaan van de studie- naar de planfase. Van het totaal van ruim € 17 miljoen aan kredieten drukt circa € 11,5 miljoen op de begroting van de provincie. Circa € 5,5 miljoen bestaat uit subsidies of bijdragen van derden.

Toegekende kredieten
De lijst projecten waaraan kredieten zijn toegekend is als volgt:
– N201-22: Plaatsen geleiderail tussen hmp. 27,9 en 28,4 €90.000
– N231-07: Plaatsing bushaltes, gemeente Aalsmeer €165.000
– N239-01: Reconstructie kruispunt N239-Noordeinde, gemeente
Noorder-Koggenland €370.000
– N242-04: Fietsbrug over de Schermerringvaart nabij het kruispunt
N242-N508, gemeente Alkmaar €420.000
– N242-05: Reconstructie kruispunt N242-Kamerlingh Onnesweg,
gemeente Heerhugowaard €1.650.000
– N242-08: Reconstructie kruispunt N242-Pannekeetweg, gemeente
Heerhugowaard €1.600.000
– N247-02: Reconstructie kruispunt N247-Katwouderzeedijk, gemeente
Waterland €934.000
– alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar
vervoer Noord-Holland Noord €7.000.000
– alg-19: Bewegwijzering doorgaand verkeer Zuid-Kennemerland €45.000
– ZT-02: Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn, cluster 2
Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park – grondverwerving €3.000.000
– ZT-07: Zuidtak Zuidtangent cluster 2 Tracé Park van de 21e eeuw –
grondverwerving €2.000.000

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland