Bouwbedrijven kampen nog steeds met grote prijsdruk

Amsterdam – Door de afgenomen vraag is er in de afgelopen jaren op de bouwmarkt een druk op de prijzen ontstaan. Veel bouwbedrijven moeten scherp calculeren om aan werk te komen. Hoewel de markt inmiddels weer iets aantrekt is scherpe prijsconcurrentie nog steeds voor veel bedrijven het belangrijkste knelpunt in de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onlangs onder hoofdaannemers in de bouw heeft uitgevoerd.

De bedrijven in de gww (infrastructuur) voelen de prijsconcurrentie het sterkst. Vrijwel geen enkel bedrijf kan zich eraan ontrekken. Een ander belangrijk knelpunt in de gww zijn de bezuinigingen van de overheid: voor veel bedrijven de belangrijkste opdrachtgever. Sterke schommelingen in de opdrachtenstroom blijven problemen opleveren. Het aanbestedingsbeleid van opdrachtgevers is eveneens een bron van zorg voor veel bedrijven.

In de b&u (woningen, gebouwen) is de prijsdruk een minder groot probleem, maar is vorig jaar wel verder toegenomen. In tegenstelling tot de bedrijven in de gww zijn in deze sector vooral regelgeving, vergunningenbeleid en bestemmingsplanprocedures belangrijke hindernissen voor een vlotte gang van zaken. Wat b&u- en gww- bedrijven gezamenlijk als knelpunt ervaren zijn de hoge loonkosten. Het productieproces is in beide sectoren tamelijk arbeidsintensief.

Voor 2005 ziet het ernaar uit dat in de b&u de prijsdruk iets zal afnemen. In deze sector verwachten meer bedrijven winst te maken dan vorig jaar; bovendien stijgen de winstmarges licht. In de gww daarentegen is de verwachting dat de druk op de prijzen nog zal voortduren. De marges blijven hier op een lager niveau dan in de b&u. Wel verwachten meer gww- bedrijven in 2005 uit de rode cijfers te blijven.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport: ‘Bouwbedrijven 2005; ontwikkelingen, vooruitzichten’

Bouwbedrijven kampen nog steeds met grote prijsdruk | Infrasite

Bouwbedrijven kampen nog steeds met grote prijsdruk

Amsterdam – Door de afgenomen vraag is er in de afgelopen jaren op de bouwmarkt een druk op de prijzen ontstaan. Veel bouwbedrijven moeten scherp calculeren om aan werk te komen. Hoewel de markt inmiddels weer iets aantrekt is scherpe prijsconcurrentie nog steeds voor veel bedrijven het belangrijkste knelpunt in de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onlangs onder hoofdaannemers in de bouw heeft uitgevoerd.

De bedrijven in de gww (infrastructuur) voelen de prijsconcurrentie het sterkst. Vrijwel geen enkel bedrijf kan zich eraan ontrekken. Een ander belangrijk knelpunt in de gww zijn de bezuinigingen van de overheid: voor veel bedrijven de belangrijkste opdrachtgever. Sterke schommelingen in de opdrachtenstroom blijven problemen opleveren. Het aanbestedingsbeleid van opdrachtgevers is eveneens een bron van zorg voor veel bedrijven.

In de b&u (woningen, gebouwen) is de prijsdruk een minder groot probleem, maar is vorig jaar wel verder toegenomen. In tegenstelling tot de bedrijven in de gww zijn in deze sector vooral regelgeving, vergunningenbeleid en bestemmingsplanprocedures belangrijke hindernissen voor een vlotte gang van zaken. Wat b&u- en gww- bedrijven gezamenlijk als knelpunt ervaren zijn de hoge loonkosten. Het productieproces is in beide sectoren tamelijk arbeidsintensief.

Voor 2005 ziet het ernaar uit dat in de b&u de prijsdruk iets zal afnemen. In deze sector verwachten meer bedrijven winst te maken dan vorig jaar; bovendien stijgen de winstmarges licht. In de gww daarentegen is de verwachting dat de druk op de prijzen nog zal voortduren. De marges blijven hier op een lager niveau dan in de b&u. Wel verwachten meer gww- bedrijven in 2005 uit de rode cijfers te blijven.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport: ‘Bouwbedrijven 2005; ontwikkelingen, vooruitzichten’