Peijs stuurt kabinetsreactie TCI naar Tweede Kamer

Den Haag – Namens het kabinet heeft minister Karla Peijs vanmiddag de reactie op het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft het kabinet zijn visie op de aanbevelingen en bevindingen van de TCI die op 15 december 2004 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Het onderzoek van de TCI was gericht op de toekomst; het trekken van lessen uit het verleden die toegepast kunnen worden op de toekomst. Het kabinet heeft in zijn reactie ook voor deze benadering gekozen. Het kabinet spreekt verder zijn waardering uit voor de gedegen wijze waarop de TCI het verleden van de projecten Betuweroute en HSL-Zuid heeft gereconstrueerd en het toetsingskader heeft toegepast op het project Zuiderzeelijn. Naast een algemene reactie op het TCI-rapport gaat het kabinet in de brief in op de thema’s die uit de aanbevelingen van de TCI voortvloeien.

Meer informatie in de Kamerbrief www.verkeerenwaterstaat.nl/cend/bsg/brieven/data/1111505339.doc

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Peijs stuurt kabinetsreactie TCI naar Tweede Kamer | Infrasite

Peijs stuurt kabinetsreactie TCI naar Tweede Kamer

Den Haag – Namens het kabinet heeft minister Karla Peijs vanmiddag de reactie op het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft het kabinet zijn visie op de aanbevelingen en bevindingen van de TCI die op 15 december 2004 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Het onderzoek van de TCI was gericht op de toekomst; het trekken van lessen uit het verleden die toegepast kunnen worden op de toekomst. Het kabinet heeft in zijn reactie ook voor deze benadering gekozen. Het kabinet spreekt verder zijn waardering uit voor de gedegen wijze waarop de TCI het verleden van de projecten Betuweroute en HSL-Zuid heeft gereconstrueerd en het toetsingskader heeft toegepast op het project Zuiderzeelijn. Naast een algemene reactie op het TCI-rapport gaat het kabinet in de brief in op de thema’s die uit de aanbevelingen van de TCI voortvloeien.

Meer informatie in de Kamerbrief www.verkeerenwaterstaat.nl/cend/bsg/brieven/data/1111505339.doc

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat