Rijk zet proefprocessen tegen bouwsector door

Den Haag – Het rijk zet de vier proefprocessen tegen bouwbedrijven die de overheid hebben benadeeld met prijsafspraken door. Het schikkingsvoorstel van de bouwsector is niet toereikend, zo vindt het kabinet.

Dit schrijft minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer. De schadevergoeding door de bouwsector wordt door het kabinet te laag gevonden. Daarnaast mag de overheid volgens de schikking geen verdere processen aanspannen rond de bouwfraude. Het kabinet acht dit te risicovol.

Proefprocessen
Door onderlinge prijsafspraken van bouwbedrijven zijn overheden en andere opdrachtgevers jarenlang benadeeld bij de aanbesteding van grote bouwprojecten. De prijsafspraken kwamen aan het licht na de publicatie van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding. Deze publicatie was tevens de aanleiding voor de parlementaire enquête bouwnijverheid.

Om de geleden schade te verhalen is de rijksoverheid in het najaar van 2003 een aantal proefprocessen tegen bouwbedrijven begonnen. Hiervoor zijn vier kansrijke zaken geselecteerd en bij de civiele rechter aanhangig gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst van deze proefprocessen zou het kabinet bekijken voor welke vervolgstappen mogelijk zijn.

In totaal hebben de verschillende overheden uit de schaduwboekhouding inmiddels 1000 zaken geselecteerd, waar volgens hen aanzienlijke en bewijsbare schade is geleden door de prijsafspraken. De totale potentiële claims bedragen ongeveer 150 miljoen euro.

Schikkingsvoorstel
De verschillende overheden hebben in overleg met Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, gezocht naar de mogelijkheden voor een collectieve regeling van de schade. Daarbij was de inzet van de overheden dat een ‘substantieel bedrag op tafel zou moeten worden gelegd om tegemoet te komen aan de geleden schade’.

Bouwend Nederland heeft in dat overleg een schikking voorgesteld met een schadevergoeding van 50 miljoen en een bijdrage van 15 miljoen euro aan het PSIB-programma www.psib.nl/ Aan dit voorstel was de voorwaarde verbonden dat de overheid alle lopende procedures moet beëindigen en ook geen verdere procedures meer start voor zaken waarover voor 1 januari 2003 prijsafspraken zijn gemaakt.

Dit schikkingsvoorstel is nu door het kabinet als ontoereikend afgewezen. Dit betekent dat de proefprocessen worden voortgezet.

Bron: Brief aan Tweede Kamer (pdf) www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Wed09Mar20051048580100/defSchikkingverhaalsactiesbouwfraudebriefTK9-3-2005versie950uurdoc.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken

Rijk zet proefprocessen tegen bouwsector door | Infrasite

Rijk zet proefprocessen tegen bouwsector door

Den Haag – Het rijk zet de vier proefprocessen tegen bouwbedrijven die de overheid hebben benadeeld met prijsafspraken door. Het schikkingsvoorstel van de bouwsector is niet toereikend, zo vindt het kabinet.

Dit schrijft minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer. De schadevergoeding door de bouwsector wordt door het kabinet te laag gevonden. Daarnaast mag de overheid volgens de schikking geen verdere processen aanspannen rond de bouwfraude. Het kabinet acht dit te risicovol.

Proefprocessen
Door onderlinge prijsafspraken van bouwbedrijven zijn overheden en andere opdrachtgevers jarenlang benadeeld bij de aanbesteding van grote bouwprojecten. De prijsafspraken kwamen aan het licht na de publicatie van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding. Deze publicatie was tevens de aanleiding voor de parlementaire enquête bouwnijverheid.

Om de geleden schade te verhalen is de rijksoverheid in het najaar van 2003 een aantal proefprocessen tegen bouwbedrijven begonnen. Hiervoor zijn vier kansrijke zaken geselecteerd en bij de civiele rechter aanhangig gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst van deze proefprocessen zou het kabinet bekijken voor welke vervolgstappen mogelijk zijn.

In totaal hebben de verschillende overheden uit de schaduwboekhouding inmiddels 1000 zaken geselecteerd, waar volgens hen aanzienlijke en bewijsbare schade is geleden door de prijsafspraken. De totale potentiële claims bedragen ongeveer 150 miljoen euro.

Schikkingsvoorstel
De verschillende overheden hebben in overleg met Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, gezocht naar de mogelijkheden voor een collectieve regeling van de schade. Daarbij was de inzet van de overheden dat een ‘substantieel bedrag op tafel zou moeten worden gelegd om tegemoet te komen aan de geleden schade’.

Bouwend Nederland heeft in dat overleg een schikking voorgesteld met een schadevergoeding van 50 miljoen en een bijdrage van 15 miljoen euro aan het PSIB-programma www.psib.nl/ Aan dit voorstel was de voorwaarde verbonden dat de overheid alle lopende procedures moet beëindigen en ook geen verdere procedures meer start voor zaken waarover voor 1 januari 2003 prijsafspraken zijn gemaakt.

Dit schikkingsvoorstel is nu door het kabinet als ontoereikend afgewezen. Dit betekent dat de proefprocessen worden voortgezet.

Bron: Brief aan Tweede Kamer (pdf) www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Wed09Mar20051048580100/defSchikkingverhaalsactiesbouwfraudebriefTK9-3-2005versie950uurdoc.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken