Winststijging DHV Groep in 2004

Amersfoort – De DHV Groep sluit 2004 af met een bedrijfsresultaat van € 9,5 miljoen; een verdrievoudiging ten opzichte van 2003. Het nettoresultaat verviervoudigde tot € 4,1 miljoen.

De winststijging ten opzichte van 2003 is vooral te danken aan resultaatverbeteringen bij de business groups Water, en Bouw en Industrie. De overige onderdelen, waaronder de in omzet gemeten belangrijkste business group Ruimte en Mobiliteit, zagen een nagenoeg gelijkblijvend bedrijfsresultaat.

Met de focus op margeverbetering is de netto-omzet ten opzichte van 2003 licht gedaald met € 17 miljoen (- 5,5%) naar € 294 miljoen. De teruglopende Nederlandse markt kon niet geheel worden gecompenseerd door groei in Azië, met name China, en Centraal-Europa. De toegevoegde waarde (omzet minus directe projectkosten) nam met € 5,6 miljoen (- 2,6%) af ten opzichte van 2003. De omzet kwam voor 58% uit Nederland, voor 16% uit andere Europese landen en voor 26% uit landen buiten Europa.

Opvallende groeimarkten
De markt, zowel in Nederland als internationaal, vertoonde nog onvoldoende opleving. In Nederland bleven de verkopen onder druk staan, met name door terughoudende overheidsinvesteringen in de markten infrastructuur, ruimtelijke inrichting en milieu. Desondanks tekende zich in 2004 een aantal opvallende groeimarkten af. In Nederland lieten de consultancy-activiteiten op het gebied van duurzaamheid, safety en security, financial engineering, wateradvies en akoestiek een positieve groei zien. De infrastructuuractiviteiten in Polen stonden in het teken van explosieve groei, mede door toetreding tot de EU. In China, de inmiddels belangrijkste buitenlandse markt van DHV, zette de groei in alle marktsegmenten door. Het kantoor in Shanghai zag vooral een sterke stijging van de omzet in de markt voor bouw en industrie.

Versterking strategisch netwerk
– In november 2004 opende DHV een Global Engineering Centre in Noida, India. De nieuwe vestiging richt zich voornamelijk op het uitvoeren van detail engineering werkzaamheden voor de Europese vestigingen en internationale partners van DHV. Door het te behalen kostenvoordeel in India versterkt DHV zijn concurrentiepositie met een kwalitatief hoogwaardig en competitief totaalpakket op het gebied van engineering.
– Begin december 2004 werd Temid Raadgevend Ingenieurs overgenomen. De overname betekent voor DHV versterking van de positie in de railmarkt, alsmede een versterking van de activiteiten van DHV op het gebied van industrie en utiliteitsbouw in West-Nederland. Temid heeft 135 medewerkers en is gehuisvest in Heerhugowaard en Rijswijk. Het bedrijf opereert in de railmarkt onder de naam DHV Temid Rail.

Vooruitzichten 2005 en verder
Ook de komende jaren blijft het verbeteren van de financiële performance en het versterken van marktposities in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika een hoge prioriteit houden. In Nederland wordt de strategie van regiokantoren, ondersteund door centrale expertise-units, onverminderd voortgezet. Vanwege de financiering vanuit de Europese Unie wordt de komende jaren in Centraal-Europa vooral groei verwacht in de infrastructuur-, water- en milieumarkt. Naar verwachting zal DHV opnieuw kunnen profiteren van de sterke economische groei in Azië en ook de economische condities in Zuid-Afrika zijn relatief gunstig. De intentie is in 2005 de samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Stewart Scott International verder uit te bouwen. Ook de samenwerking met DELCAN en NET in Noord-Amerika zal worden geïntensiveerd. De aandacht is daarbij gericht op hoogwaardige advisering in de watersector in de Verenigde Staten en Canada, en op het uitbouwen van de positie op het gebied van verkeersmanagement in Europa en Azië.

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten Mobiliteit en Infrastructuur; Bouw, Industrie en Telecommunicatie; Water; Luchthavens; Ruimtelijke Inrichting en Milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV

Winststijging DHV Groep in 2004 | Infrasite

Winststijging DHV Groep in 2004

Amersfoort – De DHV Groep sluit 2004 af met een bedrijfsresultaat van € 9,5 miljoen; een verdrievoudiging ten opzichte van 2003. Het nettoresultaat verviervoudigde tot € 4,1 miljoen.

De winststijging ten opzichte van 2003 is vooral te danken aan resultaatverbeteringen bij de business groups Water, en Bouw en Industrie. De overige onderdelen, waaronder de in omzet gemeten belangrijkste business group Ruimte en Mobiliteit, zagen een nagenoeg gelijkblijvend bedrijfsresultaat.

Met de focus op margeverbetering is de netto-omzet ten opzichte van 2003 licht gedaald met € 17 miljoen (- 5,5%) naar € 294 miljoen. De teruglopende Nederlandse markt kon niet geheel worden gecompenseerd door groei in Azië, met name China, en Centraal-Europa. De toegevoegde waarde (omzet minus directe projectkosten) nam met € 5,6 miljoen (- 2,6%) af ten opzichte van 2003. De omzet kwam voor 58% uit Nederland, voor 16% uit andere Europese landen en voor 26% uit landen buiten Europa.

Opvallende groeimarkten
De markt, zowel in Nederland als internationaal, vertoonde nog onvoldoende opleving. In Nederland bleven de verkopen onder druk staan, met name door terughoudende overheidsinvesteringen in de markten infrastructuur, ruimtelijke inrichting en milieu. Desondanks tekende zich in 2004 een aantal opvallende groeimarkten af. In Nederland lieten de consultancy-activiteiten op het gebied van duurzaamheid, safety en security, financial engineering, wateradvies en akoestiek een positieve groei zien. De infrastructuuractiviteiten in Polen stonden in het teken van explosieve groei, mede door toetreding tot de EU. In China, de inmiddels belangrijkste buitenlandse markt van DHV, zette de groei in alle marktsegmenten door. Het kantoor in Shanghai zag vooral een sterke stijging van de omzet in de markt voor bouw en industrie.

Versterking strategisch netwerk
– In november 2004 opende DHV een Global Engineering Centre in Noida, India. De nieuwe vestiging richt zich voornamelijk op het uitvoeren van detail engineering werkzaamheden voor de Europese vestigingen en internationale partners van DHV. Door het te behalen kostenvoordeel in India versterkt DHV zijn concurrentiepositie met een kwalitatief hoogwaardig en competitief totaalpakket op het gebied van engineering.
– Begin december 2004 werd Temid Raadgevend Ingenieurs overgenomen. De overname betekent voor DHV versterking van de positie in de railmarkt, alsmede een versterking van de activiteiten van DHV op het gebied van industrie en utiliteitsbouw in West-Nederland. Temid heeft 135 medewerkers en is gehuisvest in Heerhugowaard en Rijswijk. Het bedrijf opereert in de railmarkt onder de naam DHV Temid Rail.

Vooruitzichten 2005 en verder
Ook de komende jaren blijft het verbeteren van de financiële performance en het versterken van marktposities in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika een hoge prioriteit houden. In Nederland wordt de strategie van regiokantoren, ondersteund door centrale expertise-units, onverminderd voortgezet. Vanwege de financiering vanuit de Europese Unie wordt de komende jaren in Centraal-Europa vooral groei verwacht in de infrastructuur-, water- en milieumarkt. Naar verwachting zal DHV opnieuw kunnen profiteren van de sterke economische groei in Azië en ook de economische condities in Zuid-Afrika zijn relatief gunstig. De intentie is in 2005 de samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Stewart Scott International verder uit te bouwen. Ook de samenwerking met DELCAN en NET in Noord-Amerika zal worden geïntensiveerd. De aandacht is daarbij gericht op hoogwaardige advisering in de watersector in de Verenigde Staten en Canada, en op het uitbouwen van de positie op het gebied van verkeersmanagement in Europa en Azië.

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten Mobiliteit en Infrastructuur; Bouw, Industrie en Telecommunicatie; Water; Luchthavens; Ruimtelijke Inrichting en Milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV