Provincie Brabant steunt 4 grote stedelijke projecten

‘s-Hertogenbosch – De stedelijke herstructureringsprojecten Bergse Haven in Bergen op Zoom, Spoorzone in Tilburg, Markoevers in Breda en Spoorhaven in Roosendaal komen als het aan Gedeputeerde Staten ligt, in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050. In het fonds zit momenteel een bedrag van ruim 43 miljoen euro. De projecten hebben brede maatschappelijke effecten op het gebied van wonen, leefbaarheid, externe veiligheid, cultuur, sociale voorzieningen etc. Deze projecten dragen ook in hoge mate bij aan de kwaliteit van de fysieke en sociaal-culturele omgeving. Ook kunnen de projecten binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.

De provinciale projecten Herstructurering bedrijventerreinen en Actieprogramma innovatie komen, als de statencommissie voor economie, mobiliteit en grote stedenbeleid positief adviseert, ook in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050. Gedeputeerde Staten hebben besloten het fonds Brabant 2050 in te zetten voor de gemeentelijke projecten vanwege hun brede maatschappelijke effecten. Verantwoordelijk gedeputeerde Peter van Vugt: “Als provincie willen we slagvaardig zijn en sterk inzetten op uitvoering van ons beleid. Deze gemeentelijke projecten zijn goede voorbeelden hoe gemeenten invulling geven aan dat beleid. Met een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050 hopen we de projecten de nodige impuls te geven zodat ze snel kunnen worden uitgevoerd”.

Projecten
Bergse Haven
Het gaat bij dit project om een bedrijfsverplaatsing van Nedalco uit het centrum van Bergen op Zoom. Hierdoor ontstaat door herontwikkeling een hoogwaardig woonmilieu met 2700 woningen, voorzieningencluster en natuur. Ook wordt de verbinding van het centrum van Bergen op Zoom met het water hersteld.
Spoorzone Tilburg
Het project omvat een volledige stedelijke herstructurering van de spoorzone in het centrum aan twee zijden van het spoor. Het doel is dat dit centrale knooppunt van openbaar vervoer beter moet gaan functioneren voor de stad en regio (o.a. verplaatsing busstation en vernieuwing treinstation); er een ruimtelijke en functionele samenhang tot stand gebracht wordt tussen de twee centrumgebieden ter weerszijde van het spoor; er door een doelmatige en intensieve benutting van de gronden een omvangrijk stedelijk programma gerealiseerd kan worden in de bestaande stad.
Markoever Breda
Het doel van het project is een grootstedelijke herstructurering te realiseren in omgeving van de spoorzone van Breda. Het biedt de mogelijkheid om één miljoen m² nieuw vloeroppervlak te ontwikkelen, verdeeld over woningen, kantoren en voorzieningen. Onderdeel hiervan zijn het stationskwartier en de spoorzone, die zullen worden ontwikkeld tot een heel nieuw stadsdeel. Het hart van het nieuwe spoorzone gebied wordt gevormd door het openbaar vervoer terminal waar alle vormen van vervoer samenkomen (HSL, intercity’s, stoptreinen, HOV etc). Het stationskwartier is door het Rijk aangewezen als een Nieuw Sleutelproject. De verplaatsing van CSM voor de ontwikkeling van het gebied is cruciaal.
Spoorhaven Roosendaal
Het project omvat een gefaseerde herstructurering van een verouderd bedrijventerrein en een spooremplacement aan de rand van het centrum van Roosendaal. In combinatie met uitplaatsing van het emplacement naar Borchwerf II wordt een nieuwe stedelijke invulling gegeven aan een “achter het spoor” gelegen, extensief gebruikt terrein en wordt de doorsnijding van de stad door het spoor opgeheven. De externe bereikbaarheid van het gebied en de historische verbinding met het bestaande centrum worden daarmee sterk verbeterd. Dit leidt tot een vernieuwd en vitaal centrum van de stad Roosendaal, waarbij tevens de overlast van het spoor wordt opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Provincie Brabant steunt 4 grote stedelijke projecten | Infrasite

Provincie Brabant steunt 4 grote stedelijke projecten

‘s-Hertogenbosch – De stedelijke herstructureringsprojecten Bergse Haven in Bergen op Zoom, Spoorzone in Tilburg, Markoevers in Breda en Spoorhaven in Roosendaal komen als het aan Gedeputeerde Staten ligt, in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050. In het fonds zit momenteel een bedrag van ruim 43 miljoen euro. De projecten hebben brede maatschappelijke effecten op het gebied van wonen, leefbaarheid, externe veiligheid, cultuur, sociale voorzieningen etc. Deze projecten dragen ook in hoge mate bij aan de kwaliteit van de fysieke en sociaal-culturele omgeving. Ook kunnen de projecten binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.

De provinciale projecten Herstructurering bedrijventerreinen en Actieprogramma innovatie komen, als de statencommissie voor economie, mobiliteit en grote stedenbeleid positief adviseert, ook in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050. Gedeputeerde Staten hebben besloten het fonds Brabant 2050 in te zetten voor de gemeentelijke projecten vanwege hun brede maatschappelijke effecten. Verantwoordelijk gedeputeerde Peter van Vugt: “Als provincie willen we slagvaardig zijn en sterk inzetten op uitvoering van ons beleid. Deze gemeentelijke projecten zijn goede voorbeelden hoe gemeenten invulling geven aan dat beleid. Met een bijdrage uit het Fonds Brabant 2050 hopen we de projecten de nodige impuls te geven zodat ze snel kunnen worden uitgevoerd”.

Projecten
Bergse Haven
Het gaat bij dit project om een bedrijfsverplaatsing van Nedalco uit het centrum van Bergen op Zoom. Hierdoor ontstaat door herontwikkeling een hoogwaardig woonmilieu met 2700 woningen, voorzieningencluster en natuur. Ook wordt de verbinding van het centrum van Bergen op Zoom met het water hersteld.
Spoorzone Tilburg
Het project omvat een volledige stedelijke herstructurering van de spoorzone in het centrum aan twee zijden van het spoor. Het doel is dat dit centrale knooppunt van openbaar vervoer beter moet gaan functioneren voor de stad en regio (o.a. verplaatsing busstation en vernieuwing treinstation); er een ruimtelijke en functionele samenhang tot stand gebracht wordt tussen de twee centrumgebieden ter weerszijde van het spoor; er door een doelmatige en intensieve benutting van de gronden een omvangrijk stedelijk programma gerealiseerd kan worden in de bestaande stad.
Markoever Breda
Het doel van het project is een grootstedelijke herstructurering te realiseren in omgeving van de spoorzone van Breda. Het biedt de mogelijkheid om één miljoen m² nieuw vloeroppervlak te ontwikkelen, verdeeld over woningen, kantoren en voorzieningen. Onderdeel hiervan zijn het stationskwartier en de spoorzone, die zullen worden ontwikkeld tot een heel nieuw stadsdeel. Het hart van het nieuwe spoorzone gebied wordt gevormd door het openbaar vervoer terminal waar alle vormen van vervoer samenkomen (HSL, intercity’s, stoptreinen, HOV etc). Het stationskwartier is door het Rijk aangewezen als een Nieuw Sleutelproject. De verplaatsing van CSM voor de ontwikkeling van het gebied is cruciaal.
Spoorhaven Roosendaal
Het project omvat een gefaseerde herstructurering van een verouderd bedrijventerrein en een spooremplacement aan de rand van het centrum van Roosendaal. In combinatie met uitplaatsing van het emplacement naar Borchwerf II wordt een nieuwe stedelijke invulling gegeven aan een “achter het spoor” gelegen, extensief gebruikt terrein en wordt de doorsnijding van de stad door het spoor opgeheven. De externe bereikbaarheid van het gebied en de historische verbinding met het bestaande centrum worden daarmee sterk verbeterd. Dit leidt tot een vernieuwd en vitaal centrum van de stad Roosendaal, waarbij tevens de overlast van het spoor wordt opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant