Rechtbank: Bos schuldig aan omkoping, geen straf

Rotterdam – De rechtbank in Rotterdam heeft op 11 februari 2005 A. Bos schuldig bevonden aan omkoping van een ambtenaar van Rijkswaterstaat, maar hem geen straf opgelegd.

De rechtbank noemt het omkopen van een ambtenaar een ernstig strafbaar feit. Door aan omkoping mee te werken heeft verdachte de integriteit van het ambtenarenapparaat in Nederland in zijn algemeenheid het ambtenarenapparaat van Rijkswaterstaat in het bijzonder in diskrediet gebracht.

De rechtbank is echter van oordeel dat niet buiten beschouwing kan blijven dat de verdachte uit eigen beweging de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem aan het OM heeft overhandigd. Daardoor heeft de verdachte, aldus de rechtbank, in de ogen van velen een belangrijke verdienste voor de samenleving verricht met negatieve gevolgen voor zichzelf.

De rechtbank ziet geen reden om het OM niet-ontvankelijk te verklaren en acht een deel van de aanklacht tegen Bos bewezen. De reizen die Bos met een ambtenaar van Rijkswaterstaat ondernam naar Schotland en Zwitserland waren volgens de rechtbank wel degelijk plezierreisjes en bedoeld om de ambtenaar te beïnvloeden. Ook heeft hij volgens de rechtbank deze ambtenaar omgekocht met een golfset en een bezoek aan een nachtclub in Amsterdam. De rechtbank achtte het echter niet bewezen dat Bos tenminste een enveloppe met 5000 gulden aan de ambtenaar van Rijkswaterstaat zou hebben gegeven.

Het Openbaar Ministerie eiste eind januari 2005 een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden tegen Bos. De officier van justitie zei destijds de corruptie van de voormalige technisch directeur van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem “maatschappelijk onaanvaardbaar” te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket

Rechtbank: Bos schuldig aan omkoping, geen straf | Infrasite

Rechtbank: Bos schuldig aan omkoping, geen straf

Rotterdam – De rechtbank in Rotterdam heeft op 11 februari 2005 A. Bos schuldig bevonden aan omkoping van een ambtenaar van Rijkswaterstaat, maar hem geen straf opgelegd.

De rechtbank noemt het omkopen van een ambtenaar een ernstig strafbaar feit. Door aan omkoping mee te werken heeft verdachte de integriteit van het ambtenarenapparaat in Nederland in zijn algemeenheid het ambtenarenapparaat van Rijkswaterstaat in het bijzonder in diskrediet gebracht.

De rechtbank is echter van oordeel dat niet buiten beschouwing kan blijven dat de verdachte uit eigen beweging de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem aan het OM heeft overhandigd. Daardoor heeft de verdachte, aldus de rechtbank, in de ogen van velen een belangrijke verdienste voor de samenleving verricht met negatieve gevolgen voor zichzelf.

De rechtbank ziet geen reden om het OM niet-ontvankelijk te verklaren en acht een deel van de aanklacht tegen Bos bewezen. De reizen die Bos met een ambtenaar van Rijkswaterstaat ondernam naar Schotland en Zwitserland waren volgens de rechtbank wel degelijk plezierreisjes en bedoeld om de ambtenaar te beïnvloeden. Ook heeft hij volgens de rechtbank deze ambtenaar omgekocht met een golfset en een bezoek aan een nachtclub in Amsterdam. De rechtbank achtte het echter niet bewezen dat Bos tenminste een enveloppe met 5000 gulden aan de ambtenaar van Rijkswaterstaat zou hebben gegeven.

Het Openbaar Ministerie eiste eind januari 2005 een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden tegen Bos. De officier van justitie zei destijds de corruptie van de voormalige technisch directeur van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem “maatschappelijk onaanvaardbaar” te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket