Nieuwe techniek zuiveringsinstallatie Zeist

Houten – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeist een nieuwe techniek toepassen om zuiveringsslib verder af te breken. Met behulp van geluidsgolven, ‘ultrasonificatie’ genoemd, breken de celwanden van de bacteriën in het slib als het ware open en kan het biologische afbraakproces sneller verlopen.

Het waterschap slaat met de toepassing van deze nieuwe techniek twee vliegen in één klap. Het waterschap kan ervaring opdoen die, mits positief, in andere installaties kan worden toegepast. En dure nieuwbouw van een extra gistingstank in Zeist is dan niet meer nodig.

Het zuiveren van afvalwater
Het zuiveren van afvalwater (rioolwater) bestaat grofweg uit twee onderdelen: het verwijderen en verwerken van vaste bestanddelen (vast afval, zand en slib) en het schoonmaken van het water. Het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. De vaste bestanddelen zoals het zand voert het waterschap af. Het ingedikte slib gaat naar een gistingstank, waar het verder wordt afgebroken.

Huidige vergisting in Zeist
Het afbreken van het slib gebeurt in Zeist momenteel alleen door bacteriën. Deze zetten de nog aanwezige organische stoffen om in biogas. Hierdoor neemt de hoeveelheid slib af, worden ziektekiemen onschadelijk gemaakt en verdwijnen de rottende eigenschappen van slib. Het doel van vergisten is zo weinig mogelijk droge stof over te houden. Deze droge stof moet het waterschap namelijk aan het eind van het zuiveringsproces afvoeren en elders, tegen relatief hoge kosten, laten verbranden.

Nieuwe techniek maakt tweede tank overbodig
Bij de nieuwe techniek krijgen de bacteriën hulp van een nieuwe unit die geluidsgolven produceert. Deze unit wordt voor de gistingstank geplaatst. Het slib wordt voorafgaand aan het slibgistingsproces met geluidsgolven behandeld. Hierdoor wordt naar verwachting in één gistingstank minstens evenveel slib afgebroken als in de oude situatie in twee gistingstanks.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeist staan nu nog twee gistingstanks. Eén van deze tanks is aan vervanging toe. Dat is met de toepassing van de nieuwe techniek niet nodig. Op de tank die nog in goede conditie is, gaat het waterschap de nieuwe techniek toepassen. De verouderde tank zal op termijn worden gesloopt.

De installatie in Zeist wordt de tweede in haar soort in Nederland. Op rwzi Land van Cuijk past waterschap Aa en Maas reeds ultrasonificatie toe bij het slibgistingsproces.

Aanzienlijke verlaging afzetkosten voor zuiveringsslib
In Duitsland is al zeer veel onderzoek gedaan en wordt ultrasonificatie voor het reduceren van slib al vaak toegepast. Hieruit blijkt dat deze technologie een goede bijdrage levert aan het verlagen van de slibafzetkosten, terwijl de installatie zelf klein en in verhouding niet duur is. Ook de onderhoudskosten vallen mee.

Waterschap verwacht veel van nieuwe techniek
In Zeist kan het waterschap ervaring opdoen met de nieuwe techniek In februari en maart 2005 vindt de installatie plaats. Vanaf mei 2005 is de techniek operationeel. Het waterschap verwacht na de zomervakantie de eerste resultaten te kunnen presenteren. Als de resultaten positief zijn, gaat het waterschap de nieuwe techniek ook toepassen op de grote slibverwerkingslocaties zoals op de zuiveringsinstallaties in Utrecht en Nieuwegein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nieuwe techniek zuiveringsinstallatie Zeist | Infrasite

Nieuwe techniek zuiveringsinstallatie Zeist

Houten – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeist een nieuwe techniek toepassen om zuiveringsslib verder af te breken. Met behulp van geluidsgolven, ‘ultrasonificatie’ genoemd, breken de celwanden van de bacteriën in het slib als het ware open en kan het biologische afbraakproces sneller verlopen.

Het waterschap slaat met de toepassing van deze nieuwe techniek twee vliegen in één klap. Het waterschap kan ervaring opdoen die, mits positief, in andere installaties kan worden toegepast. En dure nieuwbouw van een extra gistingstank in Zeist is dan niet meer nodig.

Het zuiveren van afvalwater
Het zuiveren van afvalwater (rioolwater) bestaat grofweg uit twee onderdelen: het verwijderen en verwerken van vaste bestanddelen (vast afval, zand en slib) en het schoonmaken van het water. Het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. De vaste bestanddelen zoals het zand voert het waterschap af. Het ingedikte slib gaat naar een gistingstank, waar het verder wordt afgebroken.

Huidige vergisting in Zeist
Het afbreken van het slib gebeurt in Zeist momenteel alleen door bacteriën. Deze zetten de nog aanwezige organische stoffen om in biogas. Hierdoor neemt de hoeveelheid slib af, worden ziektekiemen onschadelijk gemaakt en verdwijnen de rottende eigenschappen van slib. Het doel van vergisten is zo weinig mogelijk droge stof over te houden. Deze droge stof moet het waterschap namelijk aan het eind van het zuiveringsproces afvoeren en elders, tegen relatief hoge kosten, laten verbranden.

Nieuwe techniek maakt tweede tank overbodig
Bij de nieuwe techniek krijgen de bacteriën hulp van een nieuwe unit die geluidsgolven produceert. Deze unit wordt voor de gistingstank geplaatst. Het slib wordt voorafgaand aan het slibgistingsproces met geluidsgolven behandeld. Hierdoor wordt naar verwachting in één gistingstank minstens evenveel slib afgebroken als in de oude situatie in twee gistingstanks.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeist staan nu nog twee gistingstanks. Eén van deze tanks is aan vervanging toe. Dat is met de toepassing van de nieuwe techniek niet nodig. Op de tank die nog in goede conditie is, gaat het waterschap de nieuwe techniek toepassen. De verouderde tank zal op termijn worden gesloopt.

De installatie in Zeist wordt de tweede in haar soort in Nederland. Op rwzi Land van Cuijk past waterschap Aa en Maas reeds ultrasonificatie toe bij het slibgistingsproces.

Aanzienlijke verlaging afzetkosten voor zuiveringsslib
In Duitsland is al zeer veel onderzoek gedaan en wordt ultrasonificatie voor het reduceren van slib al vaak toegepast. Hieruit blijkt dat deze technologie een goede bijdrage levert aan het verlagen van de slibafzetkosten, terwijl de installatie zelf klein en in verhouding niet duur is. Ook de onderhoudskosten vallen mee.

Waterschap verwacht veel van nieuwe techniek
In Zeist kan het waterschap ervaring opdoen met de nieuwe techniek In februari en maart 2005 vindt de installatie plaats. Vanaf mei 2005 is de techniek operationeel. Het waterschap verwacht na de zomervakantie de eerste resultaten te kunnen presenteren. Als de resultaten positief zijn, gaat het waterschap de nieuwe techniek ook toepassen op de grote slibverwerkingslocaties zoals op de zuiveringsinstallaties in Utrecht en Nieuwegein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden