Reactie VolkerWessels op stellingname NMa

Rotterdam – VolkerWessels geeft aan dat zij kennis heeft genomen van de stellingname van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inzake de definitieve uitgangspunten voor de berekening van individuele boetes voor ondernemingen in de GWW-sector (grond-, weg-, beton- en waterbouw). Hoewel de officiële boete-aankondiging nog niet is ontvangen, staat VolkerWessels positief tegenover deelname aan de versnelde procedure. De door de NMa op te leggen boetes betreffen voor VolkerWessels enkele dochtermaatschappijen die actief zijn in de gww-sector.

VolkerWessels zal op basis van de thans bekende richtlijnen in aanvulling op de reeds in 2003 getroffen voorziening van € 19,4 miljoen een voorziening treffen ter grootte van € 22,5 miljoen ten laste van het resultaat over 2004 ter afwikkeling van het benaderde boetebedrag voor VolkerWessels-ondernemingen die actief zijn in de sectoren gww, b&u, installatietechniek en overige inzake de bouwaffaire en een eventuele boete in relatie tot de bitumenmarkt.

VolkerWessels spreekt de verwachting uit dat na alle inspanningen van de laatste jaren op het gebied van compliance en vernieuwing, afwikkeling van de NMa-boetes belangrijk zal bijdragen aan het spoedige herstel van de verhouding met haar opdrachtgevers. Ook staat VolkerWessels positief tegenover een bijdrage aan een branchefonds voor de definitieve afwikkeling van civiele procedures als handreiking aan overheden en andere publieke organisaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VolkerWessels