Raad pleit voor dynamischer mobiliteitsbeleid

Den Haag – De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een dynamischer aanpak dan het kabinet in de Nota Mobiliteit voorstelt. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn reactie op de Nota Mobiliteit.

Om de bereikbaarheid substantieel te verbeteren moet het rijk het bedrijfsleven, provincies en gemeenten, Europa en burgers intensiever bij de uitvoering van het beleid betrekken. Maak bedrijven verantwoordelijk voor hun bereikbaarheid. Geef provincies en gemeenten de ruimte effectief verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Maak beter gebruik van Europese regelingen.

Met de nota ‘Pieken in de Delta’, de ‘Nota Ruimte’ en de ‘Nota Mobiliteit’ legt het kabinet de basis voor de versterking van onze economie. De Nota Mobiliteit is volgens de Raad echter te veel een infrastructuurnota geworden. Dat is jammer, ook omdat het rijk te weinig geld heeft om met investeringen in infrastructuur de bereikbaarheid substantieel te verbeteren. Het rijk moet dan ook zwaarder inzetten op het aanspreken van andere partijen. De Raad doet daarvoor in zijn reactie op de Nota een aantal concrete voorstellen. De Raad vraagt het kabinet de voorstellen in deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda te concretiseren.

De reactie van de Raad bevat onder meer de volgende voorstellen:
– Probeer verladers via financiële prikkels te bewegen om meer gebruik te maken van de capaciteit van de binnenvaart, de korte vaart en het spoor;
– Maak meer gebruik van Europese regelingen om geld te genereren voor logistieke projecten;
– Schep een nationaal kader voor stedelijke distributie en maak een einde aan de lappendeken van lokale regels;
– Begin nog in deze kabinetsperiode met het variabel beprijzen van het wegverkeer;
– Laat bedrijven mee betalen aan verbeteringen van de infrastructuur. Dit bijvoorbeeld door de overheid te laten delen in de winsten van grondwaardestijgingen als gevolg van deze verbeteringen;
– Voer op termijn een Brede Regionale Belasting in als vervanging van de Brede Doeluitkering;
– Stuur de NS aan op publieke doelen in plaats van operationele aspecten en pas de concessie hierop aan;
– Geef de vervoerder en reizigers de ruimte om met elkaar te onderhandelen over operationele aspecten van het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad voor Verkeer en Waterstaat

Raad pleit voor dynamischer mobiliteitsbeleid | Infrasite

Raad pleit voor dynamischer mobiliteitsbeleid

Den Haag – De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een dynamischer aanpak dan het kabinet in de Nota Mobiliteit voorstelt. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn reactie op de Nota Mobiliteit.

Om de bereikbaarheid substantieel te verbeteren moet het rijk het bedrijfsleven, provincies en gemeenten, Europa en burgers intensiever bij de uitvoering van het beleid betrekken. Maak bedrijven verantwoordelijk voor hun bereikbaarheid. Geef provincies en gemeenten de ruimte effectief verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Maak beter gebruik van Europese regelingen.

Met de nota ‘Pieken in de Delta’, de ‘Nota Ruimte’ en de ‘Nota Mobiliteit’ legt het kabinet de basis voor de versterking van onze economie. De Nota Mobiliteit is volgens de Raad echter te veel een infrastructuurnota geworden. Dat is jammer, ook omdat het rijk te weinig geld heeft om met investeringen in infrastructuur de bereikbaarheid substantieel te verbeteren. Het rijk moet dan ook zwaarder inzetten op het aanspreken van andere partijen. De Raad doet daarvoor in zijn reactie op de Nota een aantal concrete voorstellen. De Raad vraagt het kabinet de voorstellen in deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda te concretiseren.

De reactie van de Raad bevat onder meer de volgende voorstellen:
– Probeer verladers via financiële prikkels te bewegen om meer gebruik te maken van de capaciteit van de binnenvaart, de korte vaart en het spoor;
– Maak meer gebruik van Europese regelingen om geld te genereren voor logistieke projecten;
– Schep een nationaal kader voor stedelijke distributie en maak een einde aan de lappendeken van lokale regels;
– Begin nog in deze kabinetsperiode met het variabel beprijzen van het wegverkeer;
– Laat bedrijven mee betalen aan verbeteringen van de infrastructuur. Dit bijvoorbeeld door de overheid te laten delen in de winsten van grondwaardestijgingen als gevolg van deze verbeteringen;
– Voer op termijn een Brede Regionale Belasting in als vervanging van de Brede Doeluitkering;
– Stuur de NS aan op publieke doelen in plaats van operationele aspecten en pas de concessie hierop aan;
– Geef de vervoerder en reizigers de ruimte om met elkaar te onderhandelen over operationele aspecten van het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad voor Verkeer en Waterstaat