Heijmans treft voorziening ter afwikkeling bouwzaak

’s-Hertogenbosch – Heijmans (Vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur) maakt bekend ten laste van het resultaat 2004 een voorziening te treffen van € 30 mio ter afwikkeling van de financiële consequenties van alle in verband met de bouwzaak lopende en te verwachten mededingingsrechtelijke en andere procedures. Deze voorziening komt bovenop de ten laste van het resultaat van 2003 gebrachte bijzondere last van € 15 mio.

Heijmans heeft kennis genomen van de uitgangspunten waarop de NMA zich baseert bij het vaststellen van de boetebeschikkingen voor overtredingen van de mededingingsregels in de GWW-sector. Gebruikmakend van onder andere deze uitgangspunten en rekeninghoudend met de voorstellen van de NMA inzake een regeling inzake civiele claims heeft Heijmans een beoordeling gemaakt van de financiële consequenties van de in verband met de bouwzaak lopende mededingingsrechtelijke en andere procedures. Met name zijn hierbij inbegrepen de eventueel te verwachten boetebeschikkingen voor alle door de NMa onderzochte sectoren en de bitumensector onderzocht door de Europese Commissie.

Op grond van de huidige inzichten wordt daartoe ten laste van het resultaat van 2004 een voorziening getroffen van € 30 mio. Deze komt bovenop de bijzondere last van € 15 mio, welke reeds ten laste werd gebracht van het resultaat 2003. Heijmans handhaaft haar voornemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2005 een dividend over 2004 voor te stellen van € 1,22 per aandeel in contanten.

Heijmans voert sinds 2001 een stringent integriteitbeleid en vertrouwt erop dat met deze voorziening in financiële zin een adequate afdoening van het verleden kan plaatsvinden. In samenwerking met opdrachtgevers en alle overige bij de bouw betrokken partijen zal Heijmans ijveren voor de bouw als transparante en vernieuwende sector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV