‘Boetes NMa hoog maar rechtvaardig’

Den Haag – De circa 135 miljoen euro aan boetes aan 344 bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouw die de NMa vandaag heeft bekend gemaakt, zijn hoog maar rechtvaardig, aldus de bij de bouw meest betrokken ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Peijs van Verkeer en Waterstaat. Dit voorstel is van groot belang: alle partijen moeten dit voorstel aangrijpen om een akkoord te bereiken waardoor de verbetering van verhoudingen kan worden voortgezet, aldus de drie bewindslieden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 24 januari 2005 de boetes bekend gemaakt die worden opgelegd voor kartelafspraken in de grond-, wegen- en waterbouwsector. De NMa wil bij het vaststellen van de boetes voor bouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelafspraken rekening houden met betaalde tegemoetkomingen aan overheden voor geleden schade. Voorwaarde van de NMa is dat overheid en bouwbedrijven uiterlijk 15 februari 2005 overeenstemming hebben bereikt.

Een substantiële tegemoetkoming van de bouw is daarbij voor de bewindslieden een voorwaarde. Wanneer overeenstemming wordt bereikt zullen in ieder geval de aanbestedende rijksdiensten alle lopende civiele procedures stopzetten. De bewindslieden willen zo een streep zetten onder het verleden en de betrekkingen met de bouw terugbrengen naar normale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bouw en overheid hebben elkaar nodig bij de voor Nederland noodzakelijke investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en landschap. Zij blijven daarbij wel groot belang hechten aan voortzetting van de door de bouw ingezette weg om schoon schip te maken.

Procedures
Op basis van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding zijn door een groot aantal
overheidsopdrachtgevers bijna 1000 zaken bij de rechter aanhangig gemaakt. Het
betreft zowel de rijksoverheid (ministeries van Defensie, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer & Waterstaat en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) als de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Ook door Prorail zijn procedures gestart. Zeventig gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting Regres
om gezamenlijk optreden te vergemakkelijken. Daarnaast hebben enkele gemeenten
aparte procedures lopen, zoals Amsterdam en Rotterdam.

Naast deze civielrechtelijke procedures lopen er de reguliere mededingingsonderzoeken
van de NMa. Verder is het Openbaar Ministerie overgegaan tot strafrechtelijke
vervolging van enkele personen naar aanleiding van de bouwfraude-affaire. Deze laatste procedures zet het OM voort.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

‘Boetes NMa hoog maar rechtvaardig’ | Infrasite

‘Boetes NMa hoog maar rechtvaardig’

Den Haag – De circa 135 miljoen euro aan boetes aan 344 bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouw die de NMa vandaag heeft bekend gemaakt, zijn hoog maar rechtvaardig, aldus de bij de bouw meest betrokken ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Peijs van Verkeer en Waterstaat. Dit voorstel is van groot belang: alle partijen moeten dit voorstel aangrijpen om een akkoord te bereiken waardoor de verbetering van verhoudingen kan worden voortgezet, aldus de drie bewindslieden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 24 januari 2005 de boetes bekend gemaakt die worden opgelegd voor kartelafspraken in de grond-, wegen- en waterbouwsector. De NMa wil bij het vaststellen van de boetes voor bouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelafspraken rekening houden met betaalde tegemoetkomingen aan overheden voor geleden schade. Voorwaarde van de NMa is dat overheid en bouwbedrijven uiterlijk 15 februari 2005 overeenstemming hebben bereikt.

Een substantiële tegemoetkoming van de bouw is daarbij voor de bewindslieden een voorwaarde. Wanneer overeenstemming wordt bereikt zullen in ieder geval de aanbestedende rijksdiensten alle lopende civiele procedures stopzetten. De bewindslieden willen zo een streep zetten onder het verleden en de betrekkingen met de bouw terugbrengen naar normale verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bouw en overheid hebben elkaar nodig bij de voor Nederland noodzakelijke investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en landschap. Zij blijven daarbij wel groot belang hechten aan voortzetting van de door de bouw ingezette weg om schoon schip te maken.

Procedures
Op basis van de zogenoemde Bos-schaduwboekhouding zijn door een groot aantal
overheidsopdrachtgevers bijna 1000 zaken bij de rechter aanhangig gemaakt. Het
betreft zowel de rijksoverheid (ministeries van Defensie, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer & Waterstaat en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) als de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Ook door Prorail zijn procedures gestart. Zeventig gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting Regres
om gezamenlijk optreden te vergemakkelijken. Daarnaast hebben enkele gemeenten
aparte procedures lopen, zoals Amsterdam en Rotterdam.

Naast deze civielrechtelijke procedures lopen er de reguliere mededingingsonderzoeken
van de NMa. Verder is het Openbaar Ministerie overgegaan tot strafrechtelijke
vervolging van enkele personen naar aanleiding van de bouwfraude-affaire. Deze laatste procedures zet het OM voort.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken