VolkerWessels neemt Brits wegonderhoudsbedrijf over

Rotterdam – VolkerWessels heeft recent alle aandelen verworven van het Britse Gabriel Civil Engineering. Deze vanuit Londen opererende onderneming is gespecialiseerd in het onderhoud van infrastructuur in de regio Londen en Zuidoost Engeland en verwacht dit jaar een omzet te behalen van 20 miljoen euro. Gabriel Civil
Engineering behaalt zijn resultaat voor de helft uit meerjarige onderhoudscontracten en voor de helft uit projecten. Financiёle details over de transactie worden niet bekendgemaakt.

Met het verwerven van deze onderneming verstevigt VolkerWessels zijn positie op de
markt voor wegenonderhoud in de regio Groot-Londen. Nadat in december 2002 het
Britse Crowley werd overgenomen (een bedrijf dat zich nagenoeg met dezelfde
werkzaamheden bezighoudt voor de Boroughs en Councils in de regio Londen en
Zuidoost Engeland) wordt het belang van VolkerWessels in het Londense marktgebied nu verder vergroot door de overname van Gabriel Civil Engineering. Crowley en Gabriel gaan nauw met elkaar samenwerken. David Grier, directeur van Crowley, zegt over de voorgenomen samenwerking met Gabriel: ,,Onze bedrijven opereren in vrijwel hetzelfde marktgebied maar verschillen tegelijkertijd genoeg van elkaar om de opgedane kennis en ervaring in ruime mate uit te wisselen en aan te vullen. We beschikken beiden over zeer succesvolle divisies voor wegenonderhoud, waarbij voor Crowley het accent ligt op de publieke opdrachtgevers terwijl Gabriel juist in de private sector een uitstekende reputatie heeft. Deze krachtenbundeling zal de inbreng van beide bedrijven op deze marktgebieden aanmerkelijk vergroten. Voor onze opdrachtgevers betekent deze stap een verhoging van het serviceniveau en kan er nog vaker en flexibeler gebruik gemaakt worden van onze gezamenlijke kennis, kunde en materieelvoorzieningen.’’

De overname door VolkerWessels en de samenwerking met Crowley zullen geen
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van beide bedrijven. Henry Smith, directeur
van Gabriel Civil Engineering: ,,Wij worden door het toetreden tot het VolkerWesselsconcern niet alleen financieel een sterkere partij maar zijn door de nauwe samenwerking met Crowley ook in staat om in het vervolg in te schrijven op grootschaliger projecten dan tot nu toe het geval is geweest. Ik verwacht dus enorme synergievoordelen van deze samenwerking.’’

Het in Londen gevestigde Gabriel bestaat sinds 1959, telt 94 medewerkers en rekent
onder meer British Land, Land Securities and The Wellcome Trust tot de opdrachtgevers
en werkt als onderaannemer voor de meeste van de top-20 bedrijven in de Britse
bouwsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VolkerWessels